česky english deutsch <<< >>>

Minerální prameny

Koňská kyselka

Koňský pramen je nejlépe zachovalou minerálkou z trojice vývěrů uváděných v údolí Chotěnovského potoka, který je levým přítokem potoka Kosího (Kosového). Podle textu na informační tabuli je jméno pramene odvozeno z pověsti, podle které se za třicetileté války v bažině v jeho blízkosti utopilo koňské spřežení. Podle jiných zdrojů je správný název kyselky Údolní nebo Chotěnovská.

Přírodní vývěr minerální vody v olšovém luhu na místě původní vysokobylinné louky je od roku 1996 chráněn jako přírodní památka. Zajímavá je velikost chráněného území – čtyři čtvereční metry. Pramen je zachycen ve zhruba půlmetrové hloubce klasickým jímáním z dutého kmene. Je kryt dřevěným přístřeškem a od lesní cesty je k němu položen povalový chodníček.

Pramen je situován ve svahu na západním úpatí Tepelské vrchoviny. Svahem probíhá významná tektonická linie – mariánskolázeňský hlubinný zlom, který je také považován za hlavní přívodní cestu juvenilního CO2. Zvýšený obsah hořčíku ve vodě Koňského pramene napovídá, že horninové prostředí v okolí tvoří bazické horniny. Tentokrát jde o amfibolity mariánskolázeňského komplexu.

Info
Katastr: Chotěnov
Typ: neurčeno
Teplota: 8 °C
Průměr jímání: 60 cm
Jímání: dutý kmen
Hloubka: 70 cm
Obsah CO2: 2200 mg/l
Nadmořská výška: 572 m

Užitečné informace

Zdroj údajů: MILOTA J. & BARTOŠ J. (2009): Průvodce po minerálních pramenech – Díl III. Minerální prameny Mariánskolázeňska. – ZO ČSOP Kladská.

GPS pozice

N 49° 55.973', E 12° 44.317'
[GPX]

[MAPY.CZ]