česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hradisko

Geologie a geomorfologie

Území, kterým vede naučná stezka i celé okolí je součástí flyšového pásma Západních Karpat, které patří do soustavy geologicky mladých pásemných pohoří, vznikajících koncem druhohor a ve třetihorách z usazenin moře nazývaného Tethys. Z hlediska složení se jedná o pásmo, které se vyznačuje střídáním vrstev jílovců, prachovců, pískovců a slepenců.

Vrchol Hradiska tvoří vrstvy pískovců a slepenců. Svahy jsou pokryty hlínou a kamením. Ostrůvkovitě se zde nacházejí i pestré vrstvy rudohnědých, zelených a vápnitých jílovců.

Z hlediska horopisného je území součástí Západních Karpat. Rožnov pod Radhoštěm leží v tzv. Rožnovské brázdě, která je ze severu lemována Radhošťskou hornatinou Moravskoslezských Beskyd a z jihu Vsetínskými vrchy patřícími do Hostýnsko – Vsetínské hornatiny. V této sníženině vystupují četné slepencové a pískovcové vyvýšeniny, které jsou z odolnějších hornin a nápadně vystupují nad okolním územím. Jedním z takových je i kopec Hradisko.

V 16. století byly na úpatí Hradiska otevřeny stříbrné doly. Ruda však byla nekvalitní, a tak se od těžby upustilo.

GPS pozice

N 49° 27.192', E 18° 7.305'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz