česky english deutsch <<<

Krušnohorské rozhledny

U Strejců

Příhraniční městečko Luby (bývalý Schönbach) v západních Čechách je známé především výrobou strunných hudebních nástrojů. Milovníci golfového sportu zase ocení nový areál. Nacházela se zde také od roku 2005 již zaniklá rozhledna. Rozhlednu, která byla celkem 22 metrů vysoká, postavila v rozmezí červen – srpen 2005 chebská společnost Horal Resort s.r.o. Na výstavbu bylo spotřebováno celkem 42 m3 dřeva. Rozhledna byla kvůli špatnému technickému stavu postupně rozebrána a v září 2019 bylo zbývající torzo rozhledny strženo.

Rozhledna (2012)

Slavnostní otevření vyhlídky se konalo 14. srpna 2005. Věž se nacházela na úpatí kopce „Nad Dvorem“ (632 metrů) nedaleko golfového areálu. Ostatně golfový turnaj „Rozhledna Open“ se konal v den otevření rozhledny. Z výšky 18 metrů nad zemí, kde byla umístěna vyhlídková plošina, byl výhled především severním směrem (Tříslová 647, Vysoký Kámen 773) a východním (Zlatý vrch 631 m, U rozhledny 639 m). Pohled na západ byl omezen blízkou Liščí horou, 657 m. Jižním směrem byl za dobré viditelnosti výhled až na masív Slavkovského lesa.

Ve svahu na pravém břehu potoka Lubinka v obci Horní Luby se nalézá historický revír rtuťových rud. Počátky dolování jsou datovány snad už do roku 1230, k většímu rozmachu došlo za vlády Karla IV. Hornická činnost kulminovala v 16. století, kdy při roční produkci 5 – 15 tun rtuti patřily Horní Luby mezi producenty evropského významu.

Mapka lubského revíru

Území je budováno sericiticko-chloritickými fylity s grafitickými a kvarcitickými vložkami. Hlavní a jedinou rtuťovou rudou byla rumělka (cinnabarit, sulfid rtuťnatý), doprovázená různým množstvím pyritu. Rumělka tvoří jemnozrnné impregnace ve fylitech, její největší akumulace se nacházely v prokřemenělých zónách, místy v doprovodu karbonátů.

Cinabarit (rumělka)

Užitečné informace

Zdroj:

http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/…vLubech.aspx

GPS pozice

N 50° 15.787', E 12° 23.245'
[GPX]

[MAPY.CZ]