česky english deutsch <<< >>>

Krušnohorské rozhledny

Vysoký kámen u Kraslic

Významná krajinná dominanta a přírodní památka Vysoký kámen je tvořena skupinou bizarních křemencových skal s výhledem na Krušné hory, Slavkovský les a Smrčiny.

Vysoký kámen před 100 lety

Skalní bloky vystupují až dvacet metrů nad terén a jsou holé, bez výrazného vegetačního pokryvu. Jsou budovány deskovitě rozpadavým masivním kvarcitem černošedé barvy, který je řazen k ordovickému frauenbašskému souvrství. Hornina je proniknuta velkým množstvím nápadných světlých křemenných žil a čoček. Ty vznikaly na trhlinách vysrážením oxidu křemičitého uvolněného z horniny během metamorfózy. Některé žíly byly později spolu s okolní horninou zvrásněny do ležatých vrás.

Paralelní křemenné žíly v tmavém kvarcitu

Skalní svahy jsou ideálním prostředím pro keříčková brusnicová společenstva, která jsou zde typickou vegetací. Mimo několika významných rostlinných druhů se zde vyskytuje velká řada lišejníků. Z Vysokého kamene je vynikající výhled na Krušné hory, Slavkovský les, Smrčiny a do saského Vogtlandu.

Vysoký kámen v zimě

O Vysokém kameni vznikla řada pověstí, o zlém rytíři a jeho hradu, o skřítcích nebo o „bílé paní“ a velikém pokladu. Před staletími tu prý stával velký a pevný hrad, jehož krutý a nelítostný majitel zužoval své poddané. Jednou vstoupil do hradní brány starý, potulný zpěvák, aby panstvo pobavil. Rytíř na něj však poslal psy. Zraněný a ponížený pěvec pak toto nehostinné místo proklel a přivolal tím na zlého pána a jeho hrad zkázu. Země se otřásla a sídlo se propadlo do hlubin. Rytíř ani po smrti nenašel pokoje. Za temných nocí se prý z nitra skály ozývá hřmot, výskání a ržání koní. Zůstaly zde jen vysoké skalní sloupy dodnes připomínající skalní věže.

Vyhlídková skála

Užitečné informace

Více info

http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/…kykamen.aspx

GPS pozice

N 50° 18.049', E 12° 24.505'
[GPX]

[MAPY.CZ]