česky english deutsch <<< >>>

Krušnohorské rozhledny

Bleiberg

Již zrušená turistická chata s rozhlednou na Olověném vrchu (německy Bleiberg) leží v nadmořské výšce 802 metrů u krušnohorské osady Bublava. V území mezi Bublavou a Kraslicemi probíhala v minulosti těžba barevných kovů, zejména mědi a olova. Rudní žíly a polohy jsou uloženy ve starohorních fylitech (udávané stáří je kambrium až ordovik, tj. asi 500 miliónů let). Fylity jsou tence břidličnaté horniny s hojným sekrečním křemenem, který tvoří nápadné bílé čočky. V údolí Stříbrného potoka jsou fylity postiženy tepelnou přeměnou vlivem působení žulové intruze, tzv. kontaktní metamorfózou.

Fylity nad Kraslicemi

Návrh vystavět zde vyhlídkovou věž s chatou padl již na konci 20. let minulého století. K jeho realizaci se přistoupilo až v roce 1933. U jejího zrodu stál Spolek přátel přírody v Bublavě, kterému vypracoval projekt karlovarský architekt Ernstberger. Na samotné výstavbě se aktivně podíleli členové Spolku pod odborným dohledem stavitele Rölze z Rotavy. Dílo bylo dokonáno a veřejnosti otevřeno dne 3. prosince roku 1933.

Rozhledna Bleiberg krátce po dokončení

Rozhledna je 16 metrů vysoká a vede na ni celkem 74 schodů. Konstrukce je dřevěná, stejně tak i vnější obložení. Během 2. světové války sloužila jako dětský domov pro bezdomovce, do roku 1961 jako vojenská radistická hláska, od roku 1961 byla ve správě RAJ Sokolov jako restaurace. Restaurace se zde již aktuálně nenachází a je v soukromém vlastnictví. Olověný vrch je především místem zimních sportů. Návštěvníky dokáže přilákat i v létě, kdy nabízí rozhled po přilehlé části Krušných hor.

Bleiberg v 70. letech minulého století

Na Olověném vrchu je jedna ze zastávek naučné stezky „Stopami horníků“. Okružní stezka je 16 km dlouhá a vede z Bublavy do Kraslic a zpět.

Užitečné informace

Zdroj:

http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/…enyVrch.aspx

GPS pozice

N 50° 22.033', E 12° 30.606'
[GPX]

[MAPY.CZ]