česky english deutsch <<< >>>

Krušnohorské rozhledny

Plešivec

Čedičová kupa Plešivec (1028 m) patří spolu se sousední Skalkou k typickým projevům neoidního vulkanismu v Krušných horách. Jako neoidní se označuje vulkanická činnost doprovázející alpínské vrásnění, tj. asi v období před 40–18 milióny let. Sopečnou horninou na Plešivci je nefelinit, jemnozrnná až celistvá hornina příbuzná čediči, ve které se mikroskopicky prorůstají minerály nefelín a pyroxen (augit). Nefelinity jsou nejhojnějšími výlevnými horninami v regionu. Název hory doložený již v 16. století dokládá, že na rozdíl od současnosti šlo o holou, nezalesněnou horu.

Plešivec před 100 lety

Stavbu rozhledny na Plešivci inicioval abertamský Spolek přátel přírody, založený v roce 1889. Tehdy ještě nevedla na Plešivec žádná cesta, pro dopravu stavebního materiálu proto muselo být zvoleno neobvyklé řešení. Na podzim roku 1894 byl veškerý materiál dovezen do Abertam, a teprve když napadl sníh, pokračovalo se k vrcholu se saněmi taženými voly. Základní kámen byl položen o Velikonocích následujícího roku. Už za čtyři měsíce byla dne 4. srpna 1895 věž slavnostně zprovozněna.

Plešivec před 2. světovou válkou v létě

a v zimě

U vyhlídkové věže vysoké 16 m byla zpočátku jen malá zděná chata, postupně v letech 1908 a 1926 postupně rozšiřovaná. Při přestavbě v roce 1939 se z chaty stal rozsáhlý horský hotel. Od konce 2. světové válce až do roku 1958 byl objekt sídlem vojenské posádky. Nynější úpravu vyhlídkové věže přinesl začátek 21. století, kdy bylo nejvyšší dřevěné patro věže nahrazeno patrem zděným. Nad ním byla ještě zbudována nástavba s telekomunikačními anténami.

Terasa s tančírnou (cca 1930)

Na Plešivci je jedna ze zastávek horské naučné stezky, která vede z Abertam do Pstruží a zpět údolím Bystřice.

GPS pozice

N 50° 21.356', E 12° 50.391'
[GPX]

[MAPY.CZ]