česky english deutsch <<< >>>

Krušnohorské dolování

Železářská pec v Šindelové

Počátky těžby a zpracování železných rud v Šindelové jsou datovány do 14. století, jejich rozvoj však nastartoval až krušnohorský stříbrný boom a s ním spojená spotřeba železa na nástroje a zařízení dolů. Později se staly železárny významným odbytištěm pro nedaleká ložiska cínu, a to v souvislosti se zavedením zcela nové technologie pocínování železného plechu.

Šindelová se spolu s vedlejší Rotavou stala významným železářským střediskem. Počátkem 19. století byly v obci dva výrobní závody a pracovaly dvě vysoké pece, šest tyčových hamrů, tři hamry na plech a pocínovna. Závody byly propojeny vodním náhonem z říčky Rotavy, který byl posílen nově zbudovaným Hamerním rybníkem. Vodní pohon byl postupně nahrazován parními stroji, v nichž se už topilo hnědým uhlím. Parní stroj v Šindelové byl údajně druhým největším v Rakousku-Uhersku a vůbec prvním v českých zemích. Probíhaly i nepříliš úspěšné pokusy o zavedení výroby stavebních tvárnic odléváním strusky do forem či o vybudování lázeňských vanových koupelí ve vodě ohřáté struskou.

Válcovna horního závodu koncem 19. století

V roce 1873 byla vysokopecní výroba v Šindelové zastavena a výroba se začala přesouvat do Rotavy. Zavedena byla výroba zinkovaných plechů. Počátkem 20. století se nosticovské železárny v Rotavě a Šindelové staly součástí akciové společnosti „Železárna Rotava-Nejdek“ (Eisenwerke A. G. Rothau-Neudek) se sídlem ve Vídni. Podnik byl jediný v monarchii, který vyráběl konzervářský plech – za první světové války z něj byly všechny rakouské konzervy a také různé zbrojní součástky.

V roce 1930 byly oba závody v Šindelové definitivně uzavřeny, na strojírenskou výrobu přebudovaný podnik v nedaleké Rotavě funguje dodnes.

Torzo železářské pece

Důstojnou upomínkou na slavnou minulost by měl být objekt železářské pece na místě dolního závodu, který je technickou památkou. Bohužel tomu tak není – dílo zkázy dovršila vichřice Emma počátkem března 2008.

Zřícené jižní průčelí

GPS pozice

N 50° 19.038', E 12° 35.979'
[GPX]

[MAPY.CZ]