česky english deutsch <<< >>>

Jáchymovské peklo

Kaplička Matky Boží

V Jáchymově jsou tři malé, historicky významné kapličky. Byly postaveny podél známé poutní cesty z Jáchymova do Mariánské. Existovaly již před více než 200 lety. Jsou snad z druhé poloviny osmnáctého století, mohou však být ještě starší. Dvě z nich jsou zde, ve staré hornické osadě Nové Město, třetí je kaplička Nejsvětější Trojice v Mariánské.

Kaplička Panny Marie Pomocné

V historické literatuře je z uvedených kapliček nejčastěji citovaná zdejší kaple Panny Marie Pomocné u domu č. 4/2 na Novém Městě. Podle soupisu památek z roku 1913 to byla zděná, ostře omítnutá a obílená stavba s trojúhelníkovým hrázděným štítkem a šindelovou střechou. V kapličce je kopie oltářního obrazu Milostivé Marie Pomocné. Namísto původní olejomalby na plátně je zde nyní umístěna pouze fotokopie tohoto díla. Obraz s charakteristickým průhledným závojem namaloval Lucas Cranach starší po roce 1537. Dílo bylo hojně kopírováno, originál je na hlavním oltáři katedrály v Insbrucku. V alpských oblastech Německa a Rakouska se stal jedním z nejrozšířenějších mariánských obrazů. V Čechách jsou jeho kopie uváděny z poutního kostela Sv. Anny v Sedlci u Karlových Var a z farního kostela Panny Marie Pomocné z Hvězdy v Železné Rudě.

Lucas Cranach st., po r. 1537: Obraz Milostivé Marie Pomocné

Lucas Cranach, přítel Martina Luthera, namaloval obraz pro saský dvůr v Drážďanech. Arcivévoda Leopold V. ho dostal darem na jedné ze svých návštěv a odvezl si ho nejdříve do Pasova, kde byl biskupem, a pak do Innsbrucku, kde byl regentem. Za třicetileté války byl obraz veřejně uctíván při mariánských pobožnostech. V roce 1650 ho obdrželi občané Innsbrucku pro svůj farní kostel, dnešní katedrály.

Štít kapličky

Užitečné informace

Zdroj údajů: http://de.wikipedia.org/

GPS pozice

N 50° 22.096', E 12° 54.467'
[GPX]

[MAPY.CZ]