česky english deutsch <<< >>>

Jáchymovské peklo

Městský rybník

Nacházíte se na Historické naučné stezce „Jáchymovské peklo“, která vede místy málo známými, krásnými, ale pro svou minulost nezapomenutelnými. Naučná stezka vznikla z iniciativy hornického spolku Barbora v Jáchymově za podpory Konfederace politických vězňů a Klubu českých turistů.

Rozvoj jáchymovského hornictví potřeboval množství dřeva a vody. Proto byl vybudován důmyslný systém kanálů a nádrží, které přiváděly vodu do dolů a úpraven rud. Nejznámější jsou tři rybníky, z nichž kolem dvou trasa také vede – Městský rybník, Špičácký rybník též zvaný Seidlův (asi 10 minut od Abertamské křižovatky) a Heinzův rybník v Eliášském údolí.

Pohon stoupovny pomocí vodního kola (16. století)

Nyní se nacházíme na hrázi Městského rybníka (Stadtteich). Nádrž v údolí Jáchymovského potoka byla založena v roce 1552. Tvořila zásobárnu vody pro pohon strojů v dolech v letním a zimním období, kdy bylo vody nedostatek. Výškový spád a příznivé rozmístění jednotlivých dolů umožnilo dosáhnout hospodárného využití pohonné vody. Voda byla nejdříve vedena na vodní kolo těžného žentouru dolu Vysoká Jedle, pak na vodní kolo stoupoven tohoto dolu, přičemž část se odváděla ke krytí spotřeby stoupoven a plavíren tohoto dolu. Dále byla voda vedena k dolu Svornost – na vodní kolo těžného žentouru, na vodní kolo stoupoven, do plavírny a odtud na vodotěžná čerpadlová zařízení dolu Svornost. Teprve potom odtékala voda dědičnou štolou Daniel do potoka.

Městský rybník před 100 lety

Oprava hráze před r. 1930

V 19. století byla do rybníka sypána hlušina z blízkých štol. Když však zde po několika letech pomřely všechny ryby, městská rada ho zakázala. Šlo zřejmě o chemickou otravu ryb sloučeninami arsenu, bismutu a kobaltu. Roku 1930 zde bylo zřízeno městské koupaliště s idylickou lesní restaurací. Historicky doloženo dvojí protržení rybniční hráze, přičemž škody způsobené vodou z protržené hráze v roce 1593 byly podle kroniky A.P. Böhma značné. Na jaře roku 1981 došlo při jarním tání k dalšímu protržení hráze rybníka. Nápor vody způsobil živelnou potopu v horní části Jáchymova. Na opravu hráze čeká rybník dosud.

GPS pozice

N 50° 23.051', E 12° 54.496'
[GPX]

[MAPY.CZ]