česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hradisko

Luční společenstva

Valašskou krajinu dotváří zemědělská činnost již několik století. V Beskydech probíhala v 16. století tzv. valašská kolonizace. Pasekářský způsob hospodaření spolu se salašnictvím doprovázelo klučení lesů a přeměna těchto ploch na ornou půdu nebo louky a pastviny. Začala vznikat luční společenstva.

Na loukách a pastvinách v okolí Hradiska se ještě dnes vyskytují některé druhy orchidejí – vstavač mužský a prstnatec májový. Nešetrným zemědělským hospodařením vymizelo mnoho dalších druhů, mezi nimi i dnes v celé ČR mimořádně vzácný švihlík krutiklas. Nápadnějšími bylinami okolních luk jsou tužebník obecný, toten lékařský, bukvice lékařská nebo dobromysl lékařská.

Rozptýlená nelesní zeleň v podobě skupin a pásů keřů a stromů, lemujících plochy luk a pastvin zároveň skýtá vhodné podmínky pro život mnoha druhů ptáků, drobné zvěře a hmyzu. Typickými dřevinami jsou hloh jednoblizný a obecný, trnka obecná, růže šípková, lípa srdčitá, dub letní, třešeň ptačí a mnohdy zplanělé ovocné stromy – zvláště švestky.

V křovinách si staví svá hnízda hrdlička divoká, ubývající ťuhýk obecný, pěnice hnědokřídlá a vzácná pěnice vlašská. Na zemi v travních a bylinných porostech hnízdí bramborníček hnědý, strnad obecný, cvrčilka říční, křepelka polní a celosvětově ohrožený druh chřástal polní. Skupinky vzrostlých stromů obývá exoticky zbarvená žluva hajní.

Z motýlů se zde vyskytují např. babočka paví oko, přástevník medvědí a vřetenuška obecná, jejíž housenky se živí štírovníkem růžkatým.

Suché křovité stráně, meze a okraje lesů obývá ještěrka obecná. Na listech keřů nebo větších bylin můžeme objevit i rosničku zelenou.

Ze savců se zde vyskytuje myšice křovinná, hraboš polní, krtek obecný, ježek východní a zajíc polní.

Ochrana přírody

Všichni máme právo si užívat horského prostředí tak, abychom se mohli vracet pro to nejcennější, co může nabídnout – neporušené hodnoty, které civilizace neposkytuje.Naučná stezka Hradisko

GPS pozice

N 49° 27.212', E 18° 7.517'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz