česky english deutsch <<<

Hornická města a obce Sokolovské pánve

Staré Sedlo

První dochovaná zmínka o tvrzi s názvem Sedlo pochází z roku 1249. Tvrz stávala na ostrohu na pravém břehu Ohře a sloužila jako předsunutá obrana loketského hradu. V roce 1397 král Václav IV. postoupil tvrz městu Lokti. Roku 1414 bylo Sedlo farní vsí v držení nižší šlechty. Po vzniku Nového Sedla v roce 1454 se pro obec začal používat název Staré Sedlo.

Z poloviny 16. století jsou známy první zprávy o výskytu hnědého uhlí a kyzových lupků v okolí. Z té doby jsou první zmínky o minerálním závodu Svaté Trojice, který byl jednou z nejstarších výroben kamence, zelené skalice, síry a kyseliny sírové na Sokolovsku.

Kromě kyzových rud se v okolí obce získávalo hnědé uhlí, jehož hlubinná těžba kulminovala na konci 50. let 20. století. Uhlí bylo až do roku 1988 těženo povrchově v lomu Michal, na jehož místě byla po ukončení těžby vybudována vodní nádrž a vznikl zde oblíbený rekreační areál.

Kostel Nejsvětější Trojice

Hlavními stavebními památkami v obci jsou kostel Nejsvětější Trojice a klasicistní zámek, který sloužil jako rodové sídlo významného průmyslnického rodu Starcků, nyní obecní úřad. Významnou technickou památkou je Dědičná štola Jana Křtitele, jejíž portál se nachází nedaleko visuté lávky pod zámkem. Hluboce zaříznuté údolí Ohře u Starého Sedla je chráněnou přírodní památkou s četnými pseudokrasovým jeskyněmi a výskyty zkamenělin subtropické třetihorní flóry.

Štola Jana Křtitele

Hornické tradice připomíná znak Starého Sedla. V červeno-zeleně děleném štítě je na něm stříbrný vzpínající se kůň se zlatou zbrojí, sedlem a uzděním, provázený vlevo nahoře třemi dotýkajícími se zlatými hvězdami a vpravo dole stříbrnými hornickými kladívky se zlatými topůrky.

Znak obce

Užitečné informace

Zdroje:

GPS pozice

N 50° 10.861', E 12° 43.066'
[GPX]

[MAPY.CZ]