česky english deutsch <<< >>>

Hornická města a obce Sokolovské pánve

Mírová

Obec Mírová, do roku 1955 Mnichov (německy Münchhof), leží na Chodovském potoce mezi Chodovem a Karlovými Vary. Přímo v obci i jejím okolí se těžilo hnědé uhlí a kaolin. Na jihu se rozkládá Loketská výsypka, nyní již zcela rekultivovaná. Původní osada vznikla kolem opevněného mnišského dvorce, který byl založen po získání chodovského panství waldsassenským klášterem na přelomu 12. a 13. století. První písemná zmínka o obci je z roku 1437. Vodní tvrz a panský dvůr zanikly koncem 18. století. V letech 1785–1787 byl na území obce založen minerální závod, v podstatě chemická továrna na výrobu kamence z kyzů z nadloží hnědouhelných slojí. Prudký rozvoj výroby začal až po roce 1838, kdy továrnu a dolové míry Anton de Padua koupil známý průmyslník Johann David Starck. Po vytěžení vhodné suroviny byl po 30 letech minerální závod uzavřen a přešlo se na těžbu uhlí. V roce 1898 sestávala Mírová z 84 a přilehlá hornická kolonie firmy Montan-Industrialwerke ze 12 domů. Tento počet stačil k tomu, aby se zde uživilo 7 hostinců.

Hnědouhelný důl Anton de Padua v roce 1872

Dolové míry a důlní provozy jižně od Mírové

Po druhé světové válce a nastolení komunistického režimu začala diskuse o názvu obce Mnichov. Podle tehdejší Názvoslovné komise bylo v zemi dostatek „Mnichovů“ a navíc po Mnichovské dohodě bylo toto jméno neakceptovatelné. Po dlouhých diskusích nakonec byla obec přejmenována na Mírovou. V období 1976–1990 byla Mírová městskou částí Karlových Var, od r. 1990 je samostatnou obcí. V roce 2010 obdržela obec znak, v němž jsou připomínány hornické tradice.

Znak obce

Znak obce Mírová tvoří dělený štít, nahoře modro-červeně polcený. Vpravo jsou tři zlaté lilie, vlevo stříbrná hornická kladívka na zlatých topůrkách. V dolním stříbrném poli je červený ohlížející se drak se zlatým jazykem.

Užitečné informace

Zdroje:

GPS pozice

N 50° 14.253', E 12° 46.170'
[GPX]

[MAPY.CZ]