česky english deutsch <<< >>>

Hornická města a obce Sokolovské pánve

Chodov

Chodov je druhé největší město okresu Sokolov. První zmínka o sídlišti Zedliz Codou je z roku 1195. Ve 12.-13. století byl Chodov v držení kláštera Waldsassen, ve 14.-17. století patřil k loketskému panství. Roku 1894 se Chodov stal městem. Od konce 18. století se rozvíjela těžba hnědého uhlí. V roce 1810 byla zahájena výroba porcelánu. K dalšímu rozvoji města přispělo také strojírenství, stavební výroba a sklářství.

Chodov na staré pohlednici

Až do konce 2. světové války bylo město osídleno převážně německým obyvatelstvem, které bylo v letech 1945–1946 z valné většiny vysídleno. V 60. letech 20. století bylo v souvislosti s rozvojem těžby uhlí a výstavbou chemické továrny ve Vřesové vybudováno v Chodově panelové sídliště.

Kostel Sv. Vavřince na počátku 20. století

Významnou památkou je barokní kostel Sv. Vavřince, postavený v polovině 18. století podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Hlavní oltář je ozdoben obrazem od Petra Brandla. Bronzové gongy z původního stroje věžních hodin byly v roce 2003 prohlášeny za kulturní památku. Vzhledem k poměrně velké hloubce sloje se uhlí v okolí Chodova těžilo převážně hlubinně. Na území města pracovaly šachty František (1918–1930), Ida (1938–1939), Jindřich I (1924–1942), Josef-Anna (do r. 1913), Vavřinec (1857–1917) a Richard (1896–1926). Do sousedních Božičan zasahovaly doly Caroli (1850–1915), Hedvika (1915–1920), Jindřich II (1920–1944) a Jindřich III (1941–1950).

Důl Richard u nádraží v Chodově (1925)

Hornickou historii města symbolizují symboly v městském znaku. Ten je tvořen čtvrceným štítem, s 1. a 4. polem zlatým, 2. a 3. polem zeleným. V 1. poli je zelená hora a nad ní zkřížená hornická kladiva ve stříbrné barvě, ve 2. poli jsou dva zkřížené žitné snopy, ve 3. poli je umístěn stříbrný antický džbán a 4. pole zdobí černé okřídlené kolo (symbol železnice). Uprostřed štítu je malý srdeční štítek černé barvy, v němž je palisáda v přirozené barvě, zpevněná nahoře jedním příčným trámem a hrotitá. Velký štít obklopuje arabeska hnědavé barvy, na jejím horním okraji spočívá zděná koruna se čtyřmi baštami v téže barvě.

Městský znak

Užitečné informace

Zdroje:

http://cs.wikipedia.org/…s_Sokolov%29

Jiskra J. (1997): Z historie uhelných lomů na Sokolovsku od Johanna Davida Adler von Starcka po Sokolovskou uhelnou a. s. Sokolovská uhelná, Sokolov.

GPS pozice

N 50° 14.410', E 12° 44.921'
[GPX]

[MAPY.CZ]