česky english deutsch <<< >>>

Hornická města a obce Sokolovské pánve

Dolní Nivy

Obec Dolní Nivy leží na Lomnickém potoce na jižním úpatí západních Krušných hor. Jižně se nacházejí velké výsypky hnědouhelných dolů v sokolovské pánvi. Na západě se zvedá Tvrdý kopec (633 m), na severu Ovčí vrch (662 m), na severovýchodě Holý vrch (644 m). Pod obec spadají místní části Boučí, Dolní Nivy, Horní Nivy a Horní Rozmyšl.

Obec je poprvé zmiňována v roce 1353 v souvislosti s prodejem dvora Schönwerth (Šenvert u Sokolova) bratří Pressaterů Abrechtu Nothaftovi z Thiersteinu. V 16. století probíhala v okolí Dolních Niv těžba rud, pro malé výnosy byly ale doly uzavřeny. V několika jamách byly také těženy jíly. V Horních Nivách byla otevřena ložiska stříbra a olova, která už jsou součástí olovského revíru. Jižně od obce probíhala od 19. století intenzivní těžba hnědého uhlí. V roce 1840 měly Dolní Nivy 220 obyvatel a 33 domů, v roce 1930 to bylo 505 obyvatel a v roce 1939 je jich uváděno 536. V 50.-60. letech začala intenzivní těžba hnědého uhlí v povrchovém lomu Lipnice jižně od obce. Lomem byla těžena hnědouhelná sloj Josef uložená v separátní uhelné pánvi o rozměrech 1,5×1,2 km. Uhelná sloj byla místy bohatá na železné kyzy (pyrit, markazit), které se místy vyskytovaly v nádherných mineralogických ukázkách. Území je dnes zcela překryto Velkou podkrušnohorskou výsypkou.

Pyrit

Markazit

Hornickou historii obce upomíná obecní znak Dolních Niv. Tvoří ho modrý štít na zeleném návrší se zlatými hornickými kladívky tři zlaté obilné klasy dole spojené, krajní odkloněné s listem.

Znak obce

Užitečné informace

Zdroj:

http://de.wikipedia.org/…n%C3%AD_Nivy

GPS pozice

N 50° 14.591', E 12° 38.210'
[GPX]

[MAPY.CZ]