česky english deutsch <<< >>>

Hornická města a obce Sokolovské pánve

Dolní Rychnov

První dochovaná zmínka o Dolním Rychnovu pochází z roku 1309. Klášter v Teplé v ní žádá Alberta Nothafta, aby mu dal náhradu za jím obsazený Rychnov. Celé 15. století náležela obec loketskému panství, v roce 1553 ji získal Wolf Šlik a připojil ji k Falknovu (dnešnímu Sokolovu). V 19. století zanikla panská správa a Dolní Rychnov se stal samostatnou obcí, která prosperovala a rychle se rozvíjela, především díky bohatým ložiskům hnědého uhlí.

Znak obce

Dolní Rychnov jednou z nejvýznamnějších hornických obcí sokolovského revíru. Jeho rozvoj je spojen s průmyslníkem Johannem Davidem Starckem, který se podílel na otvírce zdejších dolů a založil tu podnik na výrobu sazí, barev a naftalínu. V jeho dolech byl v roce 1834 instalován jeden z prvních parních vodotěžných strojů v Čechách. K odbytu uhlí přispělo i vybudování sklárny. V roce 1866 byl zprovozněn první parní těžní stroj. Odbyt a zvýšení těžby uhlí umožnilo zahájení provozu na železniční trati z Chomutova do Chebu v roce 1873. V návaznosti na pokusy s výrobou briket byla v roce 1930 otevřena nová briketárna, která pracovala až do roku 1967. Těžba uhlí v Dolním Rychnově pokračovala až do 60. let minulého století.

Důl Luitpold (1898)

Dolní Rychnov je téměř ze všech stran obklopen uhelnými doly. Původní hlubinné doly (Anežka, Antonín-Boghead, František, Kern, Rudolf) byly postupně nahrazovány povrchovými lomy. Severně od obce to byl nejdříve lom Gesteinigt (1840–1887) a poté Antonín (Luitpold, 1881–1965). Jižně se rozkládal lom Sylvestr (1939–1981) s vnitřními výsypkami, jehož východní část je rekultivována (golfové hřiště) a západní část slouží jako úložiště popílku Elektrárny Tisová.

Golf Club Sokolov

Užitečné informace

Zdroje:

www.dolnirychnov.cz;

Jiskra J. (1997): Z historie uhelných lomů na Sokolovsku od Johanna Davida Adler von Starcka po Sokolovskou uhelnou a. s. – Sokolovská uhelná, Sokolov

GPS pozice

N 50° 9.720', E 12° 38.860'
[GPX]

[MAPY.CZ]