česky english deutsch >>>

Hornická města a obce Sokolovské pánve

Sokolov

Hospodářský rozvoj Sokolovska je založen na průmyslovém využití hnědouhelných slojí. Zatím nejstarší zpráva o výskytu uhlí v loketském kraji je z roku 1545. Více než vlastního uhlí si ale středověk všímal obsahu kyzů ve sloji. Z nich se v takzvaných minerálních závodech vyráběl kamenec, skalice, síra a kyselina sírová. Obzvláště nápadné byly jevy doprovázející samovznícení uhlí na výchozech slojí, které se staly podnětem pro vznik lidových pověstí a strašidelných vyprávění. O počátcích hnědouhelného dolování lze hovořit až od poloviny 18. století, kdy se uhlí začalo používat jako paliva. K roku 1760 je doložena existence důlního těžařstva, jehož členem byl i hrabě František Václav Nostic. Skutečný rozvoj uhelného průmyslu je spjat s činností podnikatele Johanna Davida Starcka (1770–1841). V 19. století se uhlím topilo v průmyslových podnicích. Vyráběly se z něj i brikety, saze pro výrobu barev, montánní vosk, dehet, lehký olej a hnědouhelný koks. K zásadnímu rozvoji hornictví došlo po stavbě železnice ze severních Čech do Chebu v roce 1871. V roce 1880 ustoupila těžbě uhlí poslední chmelnice – z původně zemědělského, chmelařského a řemeslného Sokolova se stalo významné průmyslové centrum.

Historická radnice na Starém náměstí

Hornický dům – nejvýznamnější stavební památka upomínající hornictví (1923–1924, arch. Rudolf Wels)

Po 2. světové válce a odsunu německého obyvatelstva se zcela vážně uvažovalo, že rozbité město nebude obnoveno a ustoupí těžbě uhlí. V revíru pracovalo 39 hlubinných a 15 povrchových dolů. Šachty se postupně uzavíraly a jejich funkci převzala velkoplošná povrchová těžba. Ta vyvrcholila v roce 1983, kdy bylo vydobyto přes 23 miliónů tun uhlí. V současné době útlumu hornické činnosti je důležitým úkolem rekultivace a revitalizace krajiny. Devastované plochy se tak mění na lesní a zemědělské porosty, lesoparky, golfová hřiště a rozsáhlé vodní plochy.

Městský znak

GPS pozice

N 50° 10.860', E 12° 38.709'
[GPX]

[MAPY.CZ]