česky english deutsch <<<

Hornická města a obce Slavkovského lesa

Pila

Pila (něm. Schneidmühl) se nachází na Lomnickém potoce na okraji Slavkovského lesa. Severně od obce leží karlovarské letiště, západně vodní nádrž Stanovice. Od roku 1597 stál v údolí Lomnického potoka na bečovském panství mlýn, jehož existence je písemně doložena od roku 1620. Podle berní rule z roku 1654 bylo v Pile, která patřila do katastru Háje (dř. Funkštejn), hlášeno šest osob včetně tří uhlířů. Za panství Dominika Kounice byla ves rozšířena. V roce 1840 sestávala z 92 domů a měla 579 obyvatel. V roce 1939 žilo v Pile 835 osob. Nyní jich je necelých 500.

Pila před 100 lety

Jižně od Pily byly v roce 1880 dobývány železné rudy. Mnohem větší význam měla těžba uhelné sloje. K nálezům uhlí došlo nejspíše již v 18. století mnichy tepelského kláštera. První důlní míra ale byla přidělena až v roce 1849. Od počátku 20. století pracovaly v Pile doly Josef-Jan (Josefi-Johanni) a Bituma. Uhlí se těžilo v povrchovém lomu (1910–1928) i hlubinně (1918–1968). Zvláštností uhelné sloje byl vysoký obsah živičných látek, tzv. montánního vosku. Vosk se používal při výrobě kosmetiky, mazadel, krémů na boty a v gramofonovém a chemickém průmyslu. Z ostatního uhlí se vyráběly brikety. Voskárna pracovala v období 1910–1968, briketárna v letech 1929–1965.

Důl Bituma v roce 1965

Briketárna v roce 1965

V roce 2008 byl Pile přidělen obecní znak. Jeho kompozice spojuje mluvící znamení (pilovitý řez) s připomínkou významných majitelů hrabat z Kounic (upravená figura lekna z jejich rodového erbu). Dřívější těžbu železné rudy a později hnědého a voskového uhlí symbolizují hornická kladívka umístěná do černého pahorku v patě štítu. Zelená barva je obecně barvou lesů, kombinace červené a stříbrné vychází opět z erbu Kouniců.

Obecní znak

Užitečné informace

Zdroje:

GPS pozice

N 50° 10.690', E 12° 55.475'
[GPX]

[MAPY.CZ]