česky english deutsch <<< >>>

Hornická města a obce Slavkovského lesa

Bečov n. Teplou

K ochraně obchodní cesty z Čech do Bavorska byl na skalní ostrožně nad Teplou ve 13. století založen opevněný objekt se strážní a celní funkcí. Roku 1387 král Václav potvrdil Boršovi z Rýzmburka právo vybírat v Bečově a Dražově clo.

Bečov před 100 lety

Dalším důležitým faktorem rozvoje Bečova bylo ve 13.-16. století rudné hornictví v centrální části Slavkovského lesa. Zejména zdejší těžba cínu měla celoevropský význam a znamenala pro kraj hospodářskou a kulturní konjunkturu. Klíčovou roli v rozvoji hornictví sehrály šlechtické rody Rýzmburků z Oseka a Pluhů z Rabštejna. Těžba cínu kulminovala v první půli 16. století, poté došlo k jejímu pozvolnému úpadku, který završila třicetiletá válka. Hledání nové obživy obyvatel vedlo k rozmachu řemeslné cechovní výroby. Na Bečovsku se rozvinula četná specifická řemesla jako cínařství, knoflíkářství, smolaření, výrobu koženého zboží a obchod chmelem.

Hrad a zámek Bečov

Konec druhé světové války měl pro Bečovsko a jeho obyvatele dalekosáhlé důsledky. Došlo ke složitému procesu odsunu Němců a opětovné osídlování kraje českým obyvatelstvem. Nové oživení přinesl až po roce 1950 rozmach těžby uranové rudy v okolí Horního Slavkova.

Relikviář svatého Maura

Bečov nad Teplou je ideálním východiskem výletů do Slavkovského lesa, který je chráněnou krajinnou oblastí. Chloubou města je barokní zámek. V zámku je uložen vzácný relikviář svatého Maura, unikátní románská památka evropského významu z první třetiny 13. století.

Městský znak

Symbol hornických tradic nalezneme i v městském znaku. Na něm je v modrém štítě stříbrná kvádrovaná zeď, za ní dvě stříbrné kruhové kvádrované věže, každá se třemi černými klíčovými střílnami, cimbuřím a černou jehlancovou střechou se zlatou makovicí. Uprostřed je červený štítek se stříbrným dvouocasým lvem se zlatou zbrojí, držícím v pravé tlapě černý mlátek na topůrku přirozené barvy. Na štítku je kolčí helma, klenotem vyrůstající zlatá postava Panny Marie se svatozáří mezi rozloženými černými křídly, přikrývadla jsou červeno–stříbrná.

Užitečné informace

Zdroje: http://www.becov.cz/…torie-mesta/

GPS pozice

N 50° 5.062', E 12° 50.369'
[GPX]

[MAPY.CZ]