česky english deutsch <<< >>>

Hornická města a obce Slavkovského lesa

Čistá

První písemné zmínky o Čisté (do r. 1948 Město Litrbachy) pocházejí z roku 1350. V té době nesla obec německý název Lauterbach a patřila k bečovskému panství. Majiteli panství byli Rýzmburkové. Z nich přešlo vlastnictví roku 1411 na pány z Plavna a koncem 15. století připadla ves Pluhům z Rabštejna. Největší ekonomický rozvoj nastal počátkem 16. století, kdy byla v blízkosti Čisté objevena ložiska cínové rudy. V roce 1547 byly Rabštejnům za jejich protikatolický odboj zkonfiskovány všechny majetky. V roce 1551 povýšil král Ferdinand I. Čistou na královské horní město a udělil mu městský znak. Město mělo vlastní cínovou váhu, cínovou huť a právo volné těžby dříví v královských lesích.

Znak Královského horního města Čistá

Hornické tradice vyjadřuje i znak města Čistá. Na červeném štítě je v něm napříč stříbrné poříčí (vlnité břevno). Nad ním je v horní polovině štítu dvouocasý lev v nízkém skoku s vyplazeným jazykem a s korunou na hlavě. V dolní polovině jsou zkřížené stříbrné hornické nástroje, hrábě a nosatec.

Městská pečeť

Pokles těžby cínu a celkový úpadek města nastal v období třicetileté války. Katolická reformace a pronásledování protestantů mělo za následek odliv obyvatel do nedalekého Saska, kde mohli svobodně vyznávat svoji víru. V roce 1772 zachvátil město zničující požár. V roce 1880 měla Čistá přes dva tisíce obyvatel.

Město Litrbachy před 100 lety

Po skončení druhé světové války postihl město odsun německého obyvatelstva. V roce 1948 žilo v Čisté jenom 7 obyvatel. V roce 1949 byla Čistá začleněna do vojenského výcvikového prostoru Prameny a poté zcela zanikla. Místo bývalých usedlostí je dnes patrné podle okrasných dřevin, jako jsou např. šeříky. Katastrální území Čistá u Rovné je dnes součástí obce Rovná v okrese Sokolov.

Užitečné informace

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/…to_Litrbachy

GPS pozice

N 50° 5.990', E 12° 43.807'
[GPX]

[MAPY.CZ]