česky english deutsch <<< >>>

Hornická města a obce Slavkovského lesa

Město Krásno

Město Krásno (něm. Schönfeld, dříve též Synfelt) vzniklo v místě staré hornické osady Drei Linden. První zmínka o Krásnu je z roku 1241 v kronice anglického kronikáře Bartholomea Angelica. Nejstarší dochované městské listiny pocházejí z let 1341 a 1355. Majitelé bečovského panství Slávek a Bořek z Rýzmburku v nich obci udělují vážné právo na cín a právo hornického soudu. Za Pluhů z Rabštejna se v roce 1529 stalo Krásno horním městem. V roce 1547 byly Rabštejnům za jejich protikatolický odboj zkonfiskovány všechny majetky a 1. září téhož roku povýšil král Ferdinand I. Krásno na královské horní město a udělil mu městský znak.

Městský znak

Městský znak je tvořen děleným štítem. Jeho horní část je polcená, pravé pole děleno červeno-stříbrně se zlatě korunovaným dvouocasým lvem střídavých tinktur, levé pole červené s břevnem, které je dvakrát polceno stříbrně, červeně a stříbrně. Dolní polovina štítu je zelená, uvnitř jsou dvě křížem přes sebe položené mužské paže se stříbrnými rukávy, v rukou držící křížem položené kladivo (mlátek) a želízko se zlatými násadami, mezi nimi stojí svisle zlaté hrábě.

Městská pečeť

V okolí Krásna se nacházely přední cínové doly v Evropě. Ve vrcholném období 1500–1620 se ve Slavkovském lese vytěžilo přes 40 tisíc tun cínu, tj. asi 2/3 celkové české produkce. Úpadek hornictví v 17.-18. století s sebou přinesl rozvoj řemeslné cechovní výroby (cínařství, hrnčířství a kamnářství). Po roce 1945, po odsunu německého obyvatelstva, nástupu komunismu a zřízení vojenského prostoru obec upadala. Počet obyvatel poklesl na čtvrtinu a počet domů na třetinu předválečného stavu. Došlo k rozšíření těžby cínových a wolframových rud a ke krátkodobému rozmachu devastujícího uranového hornictví. Na přelomu tisíciletí se objevila nová perspektivní surovina – keramický živec, který je dobýván v lomu Vysoký kámen. 12. dubna 2007 byl Krásnu vrácen status města.

Rozhledna na Krásenském vrchu

Na hornické tradice upomíná Hornické muzeum a četné báňské památky v okolí. Na Krásenském vrchu nad obcí stojí kamenná rozhledna s vnějším spirálovým schodištěm. Pod rozhlednou vede významná technická památka Dlouhá stoka, přes 24 km dlouhý umělý příkop, který od 16. století sloužil k plavení dřeva a zásobování cínových dolů vodní energií.

Užitečné informace

Zdroj: http://mesto-krasno.cz/

GPS pozice

N 50° 6.559', E 12° 47.459'
[GPX]

[MAPY.CZ]