česky english deutsch <<<

Goethova trasa

Hazlov - U Cihelny

Mineralogické naleziště U Cihelny patří mezi klasické Goethovské lokality. Pozornost známého básníka a polyhistora zde upoutal nezvyklý hnědý nerost tvořící až několikacenti­metrové sloupcovité krystaly a jejich rovnoběžné či paprsčité agregáty. Profesor freiberské univerzity Abraham Gottlob Werner (1749–1817) pojmenoval nerost podle německého názvu Chebu egeran a jako zcela nový druh ho zařadil do svého mineralogického systému.

Egeran ve sbírce Národního muzea v Praze

Přední francouzský mineralog René Just Haüy (1743–1822) později ztotožnil egeran s již známým nerostem zvaným vesuvian. Jméno egeran ale přežilo dodnes jako označení jeho hnědé odrůdy.

Krystaly egeranu

Při svých mineralogických cestách nevynechala lokalitu žádná z tehdejších mineralogických kapacit, např. v r. 1822 ji na popud Goetha navštívil mecenáš a přírodovědec, hrabě Kašpar Šternberk s proslulým švédským chemikem Jönsem Jakobem Berzeliem. Goethovi dokonce egeran od Hazlova natolik učaroval, že o něm napsal báseň.

Egeran se vyskytuje ve vápenato-silikátovém rohovci (tzv. erlanu), který vznikl při kontaktní přeměně velké kry nečistého vápence pohlcené žulovou intruzí. Erlan místy přechází do křemen-živcových partií, které upomínají laminárně zbřidličnatělou ortorulu. Spolu s vesuvianem-egeranem se vyskytují diopsid, wollastonit, vápenatý živec (anortit), hnědý granát (grosulár), křemen a další minerály. Výchozy erlanů se nacházejí v drobných opuštěných lůmcích na levém břehu Hazlovského potoka.

Erlanový lůmek

Nejhezčí kousky s egeranem však byly nalezeny na výchozu přímo pod kořeny starého dubu na protilehlé straně údolíčka.

Starý dub

Lokalita je chráněnou přírodní památkou. Sběr minerálů je přísně zakázán!

GPS pozice

N 50° 9.982', E 12° 16.272'
[GPX]

[MAPY.CZ]