česky english deutsch <<< >>>

Bitva u Třebele

Velitelé

Poslední fáze třicetileté války, obvykle nazývaná švédsko-francouzská, trvala 13 roků a byla nejkrutější. Postupně představovala nekonečný sled loupeživých tažení za kořistí. Od r.1639 se české země staly na mnoho roků jediným rozlehlým válčištěm. Boje probíhaly za mírné převahy Švédů.

Generál Wrangel na koni (1652)

V čele švédské armády stál Carl Gustav Wrangel (1613–1676), pozdější hrabě ze Salmisu, rodák ze Skoklosteru u Uppsaly v provincii Uppland. Pocházel z vysoké šlechty s kořeny v pobaltských zemích a už jako třináctiletý se účastnil válek proti Polsku. Po téměř dvouleté studijní cestě po Evropě se v roce 1630 připojil ke švédskému vojsku pod velením krále Gustava Adolfa a zahájil strmý kariérní vzestup. O pět let později již byl velitelem jízdního pluku a jako sotva třicetiletý převzal velení nad loďstvem. Byl typickým představitelem dobového válečníka – často bezohledný a zdatný vojenský podnikatel. V roce 1645 se pod dozorem svého učitele polního maršála Lennarta Torstenssona stal vrchním velitelem švédských vojsk. Jeho úspěšná vojenská kariéra pokračovala i po skončení třicetileté války.

Švédský vojevůdce Arvid Wittenberg, velitel švédského pomocného sboru

Peter Melander hrabě von Holzappel (1589–1648) se narodil v protestantské rodině sedláka a díky službě v armádě se vypracoval ke šlechtickému titulu a vysokému postavení. S pomocí strýce, sekretáře nizozemského místodržícího Mořice Oranžského, vstoupil do vojenských služeb Spojených provincií, později bojoval třeba v řadách Benátské republiky nebo Švýcarské konfederace. Prvního vrcholu kariéry dosáhl v roce 1633, kdy byl jmenován generálporučíkem a tajným válečným radou Lantkrabství Hessensko-Kasselsko. Po smrti lantkraběte Viléma země vystoupila z protihabsburské koalice a Melander si našel práci u dosavadního nepřítele. V únoru 1642 obdržel maršálskou hůl a v roce 1647 byl jmenován vrchním velitelem císařských vojsk. Již o rok později zemřel na následky zranění v bitvě u Zusmarshausenu.

Generál císařské armády Johann de Werth

GPS pozice

N 49° 49.520', E 12° 51.017'
[GPX]

[MAPY.CZ]