česky <<< >>>

Vlčí hora

Ovčárna

Nedaleko zříceniny hradu Volfštejn stával panský dvůr, který byl později změněn na ovčárnu. Cesta ke hradu vedla jako dnes od Černošína pod východní val hradu a obcházela hrad od jihu k padacímu mostu brány. Dnes je tato cesta pohodlnější, neboť vede po zasypaném příkopu a zaoraném valu a vede dál k ovčárně. Odtud lze vystoupit až na vrchol Vlčí hory a také na hrad. Původní hrad Volfštejn patřil slohově k typu sasko-hesenským hradům, které se u nás budovaly v druhé polovině 13. století. Byl založen na výběžku Vlčí hory u Černošína. Hrad, jehož historie je velmi kusá, se připomíná poprvé teprve v roce 1316, kdy se po něm psal Beneda, podle jména potomek bratří Oldřicha a Benedy ze Svojšína. Jejich rodový dvorec stával ve Svojšíně, kde se z něj zachoval zbytek kostela, velká čtverhranná věž z osmdesátých let 12. století s tribunou v 1. patře, spojenou dřevěným můstkem s někdejším obytným stavením. Volfštejn vznikl už před polovinou 13. století. Z toho je vidět, že se vždy z první zmínky o hradě na jeho stáří nemá usuzovat, zvlášť jde-li o stavbu na historické zprávy chudou. O potomcích Benedy z Volfštejna, připomínaného v roce 1316. víme totiž jen tolik, že v roce 1415 získali hrad Buben u Touškova, že Jan z Volfštejna založil v roce 1445 oltář v černošínském kostele a že po získání Třebele 1460 Volfštejn opustili. Ten zanikl za bojů Zelenohorské jednoty proti Jiřímu z Poděbrad roku 1470. Na vrcholu Vlčí hory i na řadě míst pod vrcholem je možný sběr skutečně pěkných vzorků pyroxenu a amfibolu nejen na výchozech, ale i ve výkopech, které najdeme na úbočích Vlčí hory.

GPS pozice

N 49° 48.562', E 12° 51.745'
[GPX]

[MAPY.CZ]