česky <<< >>>

Vlčí hora

Kaolinka

.<> Na jižním úpatí Vlčí hory (703,6 mn.m.) u Černošína pod hradem Volfštejn, asi 1,5 km na SZ od osady Lažany se nacházejí třetihorní sedimenty, do nichž částečně zasahují neovulkanické vyvřeliny. Území zdejší přírodní rezervace Pod Volfštejnem leží na svahu na třetihorních (neogeních) jezerně-říčních usazeninách, do nichž v severním a východním okraji zasahují třetihorní sopečné vyvřeliny. Na bazální polohy písků nasedá sled čistých a písčitých kaolinických jílů, které se zde dříve těžily pro keramickou výrobu. V roce 1927 se začalo s těžbou kaolinu, jenž byl dobýván z hloubi 12 až 20 metrů. Když těžba ustala, vznikla zde jezírka, louže a zavodněné deprese v plochách dřívější těžby kaolínu. Tyto drobné vodní nádrže jsou biotopem řady obojživelníků a vodních makrofyt. vyhlášena přírodní rezervace o rozloze 16,5 ha. Doba vstavačů, kterých zde roste 8 druhů, je už asi pryč, ale určitě ještě objevíme něco zajímavého. A když ne, udělají nám radost zvonky kopřivolisté nebo krásný křemenáč na lesní cestě k rezervaci. Kvetoucí třezalky a chrastavce přilákaly motýly – okáče luční a bojínkové. Ve druhé polovině července je tady nejnápadnější květinou bukvice lékařská. Usedl na ni i žluťásek řešetlákový. Ve středověku bývala bukvice vyhledávanou léčivou bylinou a v této době dostala i druhové jméno. Někteří bylinkáři ji doporučují i dnes proti průjmu i při zánětech zažívacího traktu a ledvin. Rezervace pod Volfštejnem je každý rok stále více ohrožena invazními křovinami. Aby nezmizely vzácné druhy organismů, jež osídlily plochu po bývalé těžbě kolínu, musí být tyto dřeviny postupně odstraňovány.

GPS pozice

N 49° 48.221', E 12° 51.816'
[GPX]

[MAPY.CZ]