česky english deutsch <<< >>>

Vlčí hora

Záhoří - kaple

Ves Záhoří (Sahorsch) se rozkládala v mělkém údolí při prameništi bezejmenného potoka na planině nedaleko soutoku Mže s Kosím potokem. Půvabné místo, kde původně vesnice stála, je dobře viditelné z Vlčí hory. Časté jméno Záhoří označuje v češtině vesnice, které leží „za horami" na odlehlém místě. Do míst, kde stávala ves vede žlutá turistická značka z Černošína, nebo od železniční zastávky Ošelín zeleně značená cesta.. Nejstarší zprávy o vsi se vztahují teprve k roku 1544. V berní rule z roku 1656 měla obec tři selské dvory. Ke vsi patřil i panský mlýn na Mži. Na svahu za údolím Mže stála v současnosti zaniklá ves, nazývaná Víska (Weska), která je zmiňována v roce 1390. Víska, stejně jako nedaleký Hablický mlýn (Hablitzenmůhle) původně patřily pod Záhoří. Součástí osady byla také hájovna, cihelna a 2 strážní železniční domky. V roce 1838 bylo v Záhoří 15 domů, ve kterých žilo 96 obyvatel. V roce 1930 mělo Záhoří 17 usedlostí a 80 obyvatel. Její Nepravidelný půdorys obce dokládá, že nevznikla plánovitě. Lidé ze Záhoří chodili každou neděli do Černošína na ranní mši. Ženy po bohoslužbě obstarávaly nákupy a muži navštívili dobytčí trh u starého hřbitova. Nad Záhořím na okraji lesa stojí kaple Nejsvětější Trojice, kterou dal postavit v roce 1824 Georg Kalheg, sedlák ze Záhoří. Původně klenutá, obdélníková kaple byla postavena na půdorysu 3,50×4,70 m. Ves ožívala jednou do roka při pouti Nejsvětější Trojice, která se vztahovala ke kapličce nad Záhořím. Procesí směřující ke kapli vycházelo z kostela v Černošíně, procházelo kolem zříceniny hradu Volfštejna a nakonec sestupovalo ke kapli v Záhoří. Po mši se poutníkům podávala káva a chleba s máslem, jako svačina. Proto se záhořská pouť nazývala „Svátek chleba s máslem“. V roce 1946 došlo ze Záhoří k odsunu 61 původních obyvatel. Po odchodu německého obyvatelstva byla ves dosídlena asi z poloviny. V katastru obce bylo obhospodařováno 171 ha zemědělské půdy. Od roku 1950 se obec postupně vylidňovala, zemědělská půda byla převeden na státní statky a pole se měnila na pastviny. Ves zanikla mezi lety 1950 až 1960. Zbyl pouze jeden dům využívaný k rekreaci, u kterého se nachází psí hřbitov. V okolí jsou zříceniny původních stavení. Kaple nad Záhořím byla obnovena a znovu vysvěcena v roce 2007 a proběhl první ročník chlebomáslových slavností za účasti bývalých obyvatel z Čech i Německa. Od té doby se každoročně začátkem června konají tzv. Chlebomáslové slavnosti, které jsou vzpomínkou na zaniklou osadu.

kaple

zříceniny

GPS pozice

N 49° 48.146', E 12° 50.842'
[GPX]

[MAPY.CZ]