česky english deutsch <<< >>>

Vlčí hora

Pivovar

Pivovar v Třebeli byl založen v roce 1647, tehdy v držení rodu Švamberků. V Třebeli se vařilo dobré pivo. Mezi roky 1710 až 1713 patřily panské pivovary v Bezdružicích, Cebivi, Chodové Plané, Plané, Švamberku a Třebeli mezi velké. Budova bývalého zámeckého pivovaru v Třebeli byla postavena v roce 1745 majiteli panství, Sinzendorfy. Od roku 1793 byl statek s pivovarem majetkem řady šlechtických rodů. V roce 1895 ho koupil i s okolním panstvím rytíř Vilém Kubinský. K výrobě nápojů byla používána voda vyvěrající z podloží Vlčí Hory, která dávala pivu i limonádě mimořádnou chuť. Pivovar zaměstnával počátkem 30. Let 20. století 9 dělníků. V roce 1919 vystavil 2 042 hl piva. Výroba plynule stoupala na 7 331 hl koncem 20. let. V červenci 1928 pivovar vyhořel, ale byl zakrátko obnoven a modernizován. Jeho výrobní kapacita se zvětšila a byl schopen vyrobit 16 tis. hl piva. V roce 1934 činil výstav 7 319 hl. Zámecký pivovar Třebel (Schloßräu am Wolfsberg) se v této době označoval také jako „Pivovar na Vlčí hoře“. Tehdy se v něm vařila světlá a černá desítka a dvanáctka (Wolfsberg Bier 10o dunkel, 10o hell, 12o dunkel, 12o černé Vlkovar). V pivovaru se vyráběla i výborná limonáda tzv. Wolfbergperle. Od počátku 20. století se nepříznivé společenské poměry podepsaly na zániků řady pivovarů. Rytíř Vilém Kubinský byl majitelem pivovaru a statku v Třebeli až do roku 1938, kdy mu byl majetek při záboru Sudet zkonfiskován a Vilém Kubinský zahynul v koncentračním táboře. Výroba pokračovala po celou válku, kdy statek s pivovarem jako židovský majetek podřízen nucené německé správě. V roce 1945 se uvařilo jen 3 947 hl a na statek i pivovar byla uvalena národní správa. V roce 1947 poklesla výroba na pouhých 2402 hl. Výměrem Ministerstva výživy byl slavný pivovar v Třebeli v roce 1948 uzavřen.

pivovar

pivovarské tácky

pivovarské tácky

GPS pozice

N 49° 49.233', E 12° 50.571'
[GPX]

[MAPY.CZ]