česky english deutsch >>>

Bitva u Třebele

Třicetiletá válka

Jako třicetiletá válka (1618–1648) je označován první velký konflikt celoevropské povahy, na jehož počátku stálo soupeření mezi protestantskými stavy v zemích Koruny české s vládnoucími Habsburky v tzv. válce české (1618–1620). České země byly začátkem 17. století ostrovem náboženské svobody uprostřed Evropy. Rudolfův Majestát z r. 1609 dovoloval svobodnou volbu víry tak, jak to nemělo jinde v Evropě obdoby. Třicetiletá válka byla z hlediska příčin a důsledků velmi složitá. Zjednodušeně bývá interpretována jako poslední velká náboženská válka mezi protestanty a katolíky. Náboženské rozpory nepochybně hrály v konfliktu roli, ale nepředstavovaly rozhodující příčinu. Válka ve svém průběhu představovala především zápas o územní, mocenské a politické zisky.

Bitva na Bílé hoře 1620

Třicetiletá válka je tradičně dále členěna na několik na sebe navazujících válečných konfliktů (válka falcká, dánská, švédská a švédsko-francouzská).

České země se do centra válečné vřavy dostaly hned několikrát. Po úvodní části ukončené bitvou na Bílé hoře v listopadu 1620, kdy těžiště bojů spočívalo zejména v jižních Čechách, se soldateska do země vrátila během vpádu Sasů v letech 1631–1632 (okupace Prahy a severozápadní části země). Opakovaně se staly české země terčem švédské expanze do Střední Evropy (1639–1643, 1645, 1647–1648). Vpády cizích armád i pohyby vlastních vojsk přinášely největší škody především civilnímu obyvatelstvu. Minimálně v tomto ohledu se třicetiletá válka nijak nelišila od jakéhokoli jiného konfliktu.

Říšské tercie na pochodu zkázy

Našeho regionu se dotkla především závěrečná fáze války, kdy byla např. v letech 1640 a 1643 opa-kovaně Švédy vypleněna Planá. Další tažení švédské armády do Čech, tentokrát pod vedením maršála Wrangela, vyústilo v srpnu 1647 v bitvu u Třebele. Přestože se z vojenského hlediska nejednalo o nijak významný střet, podobně jako obléhání Chebu v červenci nebo bitva u Teplé v září 1647, neblaze se zapsal do paměti i vzhledu krajiny. Dodnes můžeme na několika místech najít pozůstatky polních opevnění, jako důsledek jeho obsazení Švédy byly v roce 1648 zlikvidovány ruiny hradu Třebel a původní obce Týnec a Vysoké Sedliště byly válečnými událostmi zcela zničeny.

Oficíři kresba z roku 1635

GPS pozice

N 49° 49.223', E 12° 50.444'
[GPX]

[MAPY.CZ]