česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky a rezervace Jeseníků

PR Borek u Domašova

Vydáte-li se po modré směrem do Domašova, najdete asi 0,5 km za pramenem Zaječího potoka se nalevo od cesty unikátní přírodní výtvor, který byl v roce 1990 vyhlášen Přírodní rezervací Borek u Domašova.

Ač se tomu dnes již nechce věřit, v dávných dobách se zde rozprostíralo moře. Bylo to v devonu (geologické období Země před 410–360 miliony let). Celé území Jeseníků se nacházelo tehdy na dně moře, kde docházelo k intenzivnímu ukládání a vulkanické činnosti spojené s tvorbou ložisek železa, olova, mědi či zinku. A právě tady na Borku se dochovaly pozůstatky dna tohoto dávného prvohorního moře ve formě kvarcitů (metamorfovaná hornina složená z více jak 70% křemene). Suť uprostřed lesních porostů nedaleko Zaječího potoka na ploše několika hektarů, je převážně světle šedé až modrošedé barvy. Balvanité suti říkáme odborně také kamenné moře.

Místy se na ní dochovaly zkamenělé otisky zvířeny dna druhohorního moře. Zkameněliny neboli fosilie nám dokládají dávný výskyt například mlžů z rodu Gramysia. Kromě geologického, paleontologického a geomorfologického významu je rezervace pozoruhodná i po stránce lesnické. Dřeviny rostoucí na zdejší kamenité suti jsou krásnou ukázkou dochovaného a vzácného přírodního typu jež nazýváme reliktním borem.

Co roste a žije na kamenném moři?

Na tomto chudém a pro rostliny extrémně kamenitém podloží najdeme hlavně lišejníky, mechy a jen na okrajích sutě dřeviny jako smrk ztepilý často v plazivé formě, borovici lesní, která v těchto podmínkách prakticky nemá konkurenci a jedli bělokorou.

Dutohlávka prstovitá

Vtroušeně zde najdeme také břízu bělokorou a buk lesní. Tyto porosty jsou ve stáří od 40 do 180 let. Z rostlin zde nalezneme druhy rostoucí na chudším, kyselejším podkladu jako jsou: třtina chloupkatá, plavuň – vranec jedlový, brusnice borůvka, brusinka obecná či jestřábník zední. Z ptáků zde žijí například linduška lesní, pěvuška modrá, červenka obecná, králíček obecný, pěnice černohlavá, či sojka obecná.

Králíček obecný (foto: Cj Hughson)

Ochrana přírody

Nacházíte se v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

GPS pozice

N 50° 8.593', E 17° 14.376'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz