česky english deutsch <<< >>>

Vlčí hora

Mže

Mže vzniká spojením z několika toků pramenících v Českém lese v okolí Tachova. Horní tok protéká Český les (Přimdský les), Podčeskoleskou pahorkatinu, Tachovskou brázdu, dále jižní cíp Bezdružické vrchoviny, odkud přitéká do Stříbrské pahorkatiny a ústí v Plzeňské kotlině. Na stavbě údolí Mže se podílejí granodiority, svory a zejména fylity, a jen výjimečně v okolí Svojšína se uplatňují bazické horniny. Řeka má v zpočátku v horninách krystalinika mělké údolí. U Kocova se zahlubuje a protéká úzkým údolím až ke vstupu do Plzeňské kotliny. Prudké svahy se skalními výchozy, sutěmi a vzácně i kamennými moři jsou v okolí Josefovy Hutě. Majestátní údolí řeky Mže tvoří skalní defilé, která představují pozoruhodný profil horninami proterozoika s neopominutelnými geomorfologickými aspekty. Nadmořská výška nivy Mže se v těchto místech pohybuje od 450 do 350 metrů, vrchy na hraně údolí např. u Výhledů u Pavlovic dosahují až 585 metrů. Původně se jako Mže označovala řeka v celé délce od pramene až k ústí do Vltavy pod Radotínem. Od roku 1638 se pro dolní tok pod Plzní užívá pojmenování Berounka. K nejvýznamnějším přítokům patří z levé strany Hamerský potok a Kosový potok (Kosí potok) Černošínský potok, Úterský potok a Žebrácký potok. Z pravé strany to jsou Sklářský potok, Lužní potok, Sedlišťský potok, Úhlavka a Vejprnický potok. Průměrný průtok je u ústí 8,55 m3 s-1. V r. 1882 se při povodni hladina v řece se zvýšila o 4,8 metru. Další povodeň byla v Tachově 2. března 1956, kterou způsobila při tání sněhu bariéra ledových ker silných až 40 centimetrů. Od 70. let 20. století, kdy byla vybudována vodní nádrž Lučina, je Tachov ušetřen větších povodní. Řeka má pstruhová pásma a žijí v ní různé druhy běžných ryb, ke kterým patří kapr, karas, štika, bolen, úhoř a okoun. V okolí řeky, na skalách i nivách, je zachována řada původních rostlinných společenstev. Nejlepší ukázky skalních biotopů lze vidět u Svojšína a Milíkova. Jde o druhově poměrně pestrá společenstva, z řady druhů je zajímavá divizna knotovitá bělokvětá (Verbascum lychnitis subsp. moenchii).

Údolí řeky Mže (kolem 1910)

Údolí řeky Mže (kolem 1910)

Damnov (kostel sv. martina) 1930

GPS pozice

N 49° 47.358', E 12° 50.469'
[GPX]

[MAPY.CZ]