česky english deutsch <<< >>>

Vlčí hora

Třebel

Hrad Třebel se nacházel na strmé ostrožně nad Kosovým potokem a byl založen ve 13. století pány ze Svojšína. V 17. století proběhla u hradu bitva, která vstoupila do historie jako významné vojenské střetnutí třicetileté války. V 17. století proběhla u bitva Třebele. V červnu 1647 zahájila švédská armáda pod velením maršála Wrangela vojenskou intervenci do Čech. Cheb se Švédům vzdal 17. července a Wrangel postupoval dál do vnitrozemí Čech. Přitom Švédové narazili na až 2 km široké a až 80 m hluboké údolí Kosího potoka.

Rytina Matthäus Meriana znázorňuje situaci bitvy v okolí hradu Třebel mezi Švédy a Ferdinandem III. z 12. srpna 1647

Obsazením hradu Třebele začali budovat předpolí. Císařská vojska hrad dobyla 19. srpna zpět. Švédové se stáhli a budovali tábor asi 2 km od okraje údolí. Týl zajišťovaly vesnice Týnec a Vysoké Sedliště. Císařská armáda rozložila tábor mezi Olbramovem a Vlčí horou s městečkem Černošínem v týlu. Obě armády vytvořily předsunutá polní opevnění. Asi 9000 císařských vojáků zahájilo útok 22. srpna. Po 2 hodinách boje se obě armády stáhly, aniž by některá z nich dosáhla vítězství. Švédové doprovázeni císařskou armádou pak odtáhli zpět na německé území. V tuhých bojích byl hrad Třebel zničen. V roce 1648 nechal císař Ferdinand III. hrad definitivně zbořit, aby nemohl být využit v rámci protihabsburského odboje. Bitva u hradu Třebel je znázorněna na dvou rytinách M. Meriana, které zachycují i hrad. Archeologické výzkumy a historické rytiny dokládají, že v zadní části ostrožny leželo předhradí. Jádro hradu bylo chráněno příkopem, který byl vytesán do skály. Bránu chránila čtverhranná věž. V blízkosti brány stál okrouhlý bergfrit. Později byla v bývalém jádru hradu postavena mimořádně rozměrná barokní sýpka a hájovna.

Třebel v roce 1930

Na místě bývalého hradu stojí rozlehlý hospodářský dvůr s barokní sýpkou, pod níž jsou ve skále vytesané sklepy. Na severu a východě jsou patrny části opevnění, příkop a val, a nepatrné zbytky zdiva. Naproti sýpce stojí bývalá hájovna, v jejíchž zdech je zasazeno několik dělových koulí.

Z hradu zůstala jen sýpka

GPS pozice

N 49° 49.156', E 12° 50.337'
[GPX]

[MAPY.CZ]