česky english deutsch >>>

Vlčí hora

Volfštejn

Hrad Volfštejn stojí na skalnatém ostrohu pod vrcholem Vlčí hory, který poskytl dobré podmínky pro obranu a i stavební materiál pro budování hradu. Tato část Vlčí hory je tvořena čedičem a představuje pozůstatek lávového proudu. Nejlépe jsou lávy odkryty v hradním příkopu, kde je obnažen sloupcovitě odlučný čedič. Sloupce jsou tu uspořádány vertikálně, a vznikly ve vodorovně uložené lávě.. Chránil důležitou cestou, která spojovala Plzeň s Chebem a svou funkci plnil více než sto let. Hrad byl podle některých zdrojů údajně zbořen v roce 1470 a v roce 1527 je popisován jako pustý. Hrad Volfštejn nebyl rozsáhlý. Byl chráněn příkrými svahy, na straně k současnému Černošínu, byly vybudovány příkopy s dřevěnými palisádami. Parkán tvořil důležitou součást opevnění, která byla umístěna před hradbami. Obvykle byl z přední strany chráněn další, zpravidla menší zdí nebo náspem. Chráněný prostor parkánu umožňoval pohyb obránců, především střelců, před hradbami a tak zvyšoval aktivní ochranu.

Předpokládaná podoba hradu

V 17. století proběhla u bitva Třebele. V červenu 1647 zahájila švédská armáda pod velením maršála Wrangela vojenskou intervenci do Čech. Cheb se Švédům vzdal 17. července a Wrangel postupoval dál do vnitrozemí Čech. Přitom Švédové narazili na až 2 km široké a až 80 m hluboké údolí Kosího potoka. Obsazením hradu Třebele začali budovat předpolí. Císařská vojska hrad dobyila 19. srpna zpět. Švédové se stáhli a budovali tábor asi 2 km od okraje údolí. Týl zajišťovaly vesnice Týnec a Vysoké Sedliště. Císařská armáda rozložila tábor mezi Olbramovem a Vlčí horou s městečkem Černošínem v týlu. Obě armády vytvořily předsunutá polní opevnění. Asi 9000 císařských vojáků zahájilo útok 22. srpna. Po 2 hodinách boje se obě armády stáhly, aniž by některá z nich dosáhla vítězství. Švédové doprovázeni císařskou armádou pak odtáhli zpět na německé území. Na místě bývalého hradu stojí rozlehlý hospodářský dvůr s barokní sýpkou, pod níž jsou ve skále vytesané sklepy. Na severu a východě jsou patrny části opevnění, příkop a val, a nepatrné zbytky zdiva. Naproti sýpce stojí bývalá hájovna, v jejíchž zdech je zasazeno několik dělových koulí.

Věž v rekonstrukci

Zbořené obvodové zdi

GPS pozice

N 49° 48.418', E 12° 52.054'
[GPX]

[MAPY.CZ]