česky english deutsch <<< >>>

Tachov

Hradby

Tachov byl důležitým příhraničním městem. Díky své poloze byl nazýván „klíčem království“. Pro jeho obranu byly vystaveny hradby. Hradební systém obepíná celé původní středověké centrum města.

Věž s baštami je hlavním obranným prvkem

Středověké opevnění Tachova bylo vybudováno mezi lety 1300 – 1350. Původně hradby byly dvojité a na jihu oddělené vodním příkopem širokým 45 metrů. Tato úctyhodná šířka byla v roce 1995 ověřena archeologickým výzkumem. Příkopem protékal mlýnský náhon, který posilovalo ještě neregulované koryto řeky Mže. Bylo zde vybudováno dvacet čtyři bašty a tři brány, které byly zbořeny v 2. polovině 19. století. Dodnes se zachovaly jednoduché hradební zdi. Hradby patří mezi nejzachovalejší v celé ČR. Přesto, že se město od té doby hodně změnilo, hradební systém si zachoval svůj typický ráz včetně celistvých pasů opevnění. Zdi široké 140 –150 cm se šikmou korunou dosahují místy až desetimetrové výšky a po jejich obvodu se dochovalo 21 obranných, leckdy jen v podobě viditelných fragmentů. Výška jednotlivých dosahuje téměř 15 metrů a směrem do města jsou otevřené. U západní obvodové zdi najdete typickou uličku spojující jednotlivé věže. Vede podél hradeb, přičemž v nejužším místě je široká jen dva metry, v nejširším 4,5 metru.

Bašta z pohledu z města

Blízké okolí Tachova je geologicky budováno biotitickými až silimaniticko-biotitickými pararulami a výrazným tělesem biotitických ortorul moldanubika Českého lesa a amfibolity, které tvoří kontaktní plášť granitoidního borského masivu variského stáří. K vybudování hradeb byl vždy používán materiál z blízkého okolí a pokud možno takový, který se dal snadno upravit. Proto jsou hradby budovány především z pararul a amfibolitů a podstatnou část materiálu tvoří také zdejší ortoruly. V daleko menší míře byly při stavbě hradeb užity také žuly borského masivu.

Průchod hradbami

GPS pozice

N 49° 47.754', E 12° 37.876'
[GPX]

[MAPY.CZ]