česky english deutsch <<< >>>

Tachov

Kostely

V městské památkové zóně Tachov se nacházejí tři kostely. Nejvýraznějším z nich je arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Původně se jednalo o raně gotický kostel postavený kolem roku 1329. Ten prošel úpravami v 60. a 70. letech 14. století. Po velkých požárech na konci 15. století a v polovině 16. století byl opraven již v pozdně gotickém stylu. Ten si svatyně uchovala dodnes, byl respektován také při poslední neogotické úpravě v letech 1904 – 1908. Na konci druhé světové války byl kostel poničen bombardováním. Zničena byla severní loď a předsíň, která tak již zůstala, kdežto loď byla opravena. Inventář kostela je barokní. Hlavní oltář byl vyroben roku 1663 kromě obrazu Nanebevzetí Panny Marie je zdoben sochami sv. Pavla a Petra. Většina vnitřního vybavení pochází ze 70. let 17. století.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Náhrobky před kostelem

Nejstarším městským kostelem je kostel sv. Václava ze 13. století. Před vybudováním kostela Nanebevzetí Panny Marie zastával farní funkci. Ta na něho přecházela i v období oprav nebo zničení arci děkanského kostela. Kostel lehl popelem, ale byl znovu postaven v roce 1561. Od 16. století byl kostel sv. Václava většinou zmiňován jako „starý“ nebo „hřbitovní“. V roce 1786 byl kostel uzavřen a odsvěcen. Poté ho koupil rod Windischgrätzů, kteří zde zbudovali rodinnou hrobku. V roce 1876 byl zrušen i přilehlý hřbitov a po dvaceti letech přebudován na park. Po druhé světové válce kostel spravovala církev českobratrská. V letech 1992 až 1993 kostel získal novou střechu. Od roku 2002 do roku 2004 probíhaly rozsáhlé rekonstrukce. Zrekonstruovány byly i náhrobníky, které jsou typické pro tento kostel. Nejstarší z nich pocházejí z 15. století.

Kostel sv. václava

Kostel sv. Marie Magdaleny a sv. Rostislava je součástí kláštera františkánského řádu. Jedná se o barokní kostel. Kde je od roku 1959 zřízeno muzeum českého lesa využíván jako muzeum. V chrámu jsou vzácné varhany z poloviny 18. století. Patří k největším nástrojům své doby, které se dochovaly.

GPS pozice

N 49° 47.788', E 12° 38.008'
[GPX]

[MAPY.CZ]