česky english deutsch <<< >>>

Tachov

Světecký vrch

Protáhlý zalesněný hřbet Světeckého vrchu severně od osady Světce u Tachova je budován až 80 metrů mocnou křemennou žílou. Jde o severozápadním směrem protáhlé těleso na tzv. tachovském zlomu, dílčí tektonické struktury Českého křemenného valu. Žilný křemen zde byl předmětem těžby v drobných dobývkách a ve třech větších lomech.

Křemen

Valový žilný křemen se lokalitě vyskytuje nejméně ve dvou generacích. Starší generace má brekciovitou až celistvou strukturu s křemennými zrny nepravidelně omezenými a rozpukanými, na puklinách s rezavými červenými a černými povlaky oxidických sloučenin železa a manganu. Méně časté jsou uzavřeniny kaolinizovaných živců, jemnozrnné světlé slídy a hydrotermálně alterovaných úlomků hornin. Křemen druhé generace, jež tmelí křemen starší, má převážně mléčně bílou barvu, někdy i čirou či naopak světle šedou až téměř černou, způsobenou přítomností grafitového pigmentu. Mladší křemen tvoří čočku o délce až 400 m ve střední a sz. části tělesa a jeho nejkvalitnější partie jsou čiré až mléčně bílé.

Lom

Už před rokem 1945 probíhala na lokalitě příležitostná těžba křemene. Později zde byla v několika epizodách získávána surovina pro keramický průmysl (1954–1955 a 1960–1963) a stavební kámen na opravy komunikací. Jakmile se v keramickém průmyslu začaly uplatňovat mnohem levnější křemenné písky, byla těžba na Světeckém vrchu zastavena.

svetecky_vrch.avi [119 kB]

Soubory ke stažení

svetecky_vrch.avi

23_svetecky_v.avi

Popisek: svetecky_vrch.avi

Velikost: 119 kB


GPS pozice

N 49° 48.154', E 12° 37.149'
[GPX]

[MAPY.CZ]