česky english deutsch <<< >>>

Tachov

Muzeum Českého lesa

Muzeum českého lesa se nachází v prostorách bývalého františkánského kláštera. Historie františkánů v Tachově se píše od roku 1466. Klášter vystavili na místě původního špitálu a gotického kostela sv. Máří Magdalény. Špitál i kostel byl po vypálení husitskými vojsky v roce 1421 ve špatném stavu, proto byly i přes četné opravy nakonec zbourány a postaveny znovu. V letech 1686 – 88 byly přistaveny tři patrová křídla kláštera. V roce 1748 zasáhl kostel i klášter požár, který zničil střechy. V některých zdrojích se udává, že byl dokonce postaven celý znovu, ale to je nepravděpodobné. Poslední katastrofa postihla komplex v roce 1945, kdy byl vybombardován. Po dvou letech se dočkal nové střechy, ale kostelní věž již obnovena nebyla. Od roku 1950 zde funguje regionální vlastivědné muzeum.

Muzeum v prostorách kláštera

Muzeum má pět expozic zabývajících týkající se Českého lesa a Tachovska. První expozicí je klášterní reflektář. Tento prostor s původní nástěnnou a nástropní výmalbou je nejpůsobivější částí expozice. Jednotlivé výjevy zobrazují jednak františkánské světce a jednak známé biblické příběhy. Je zde možno spatřit i velkoformátový obraz bitvy křižáků s Turky u Bělehradu. V místnosti jsou dále instalovány gotické sbírky.

Terária s žábami českého lesa

Přírodovědná expozice

Druhá expozice dokumentuje historii středověku, židovského osídlení a rozvoje průmyslu v regionu do konce druhé světové války. V muzeu nechybí ani národopisná expozice dokumentující život v regionu. Seznámí Vás se životem lidí ve městě a na vesnici. K vidění jsou i s důležitými zdroji obživy, které zde představovaly kovářství a výroba oděvů. Jako zajímavost zde naleznete i hrací mechanismy, které jsou dodnes funkční, například píšťalový orchestrion. Další expozice představuje přírodu Českého lesa. Kromě fotografií rostlina vypreparovaných živočichů, zde uvidíte i terária s živými obojživelníky regionu. Poslední a neméně zajímavou je interaktivní expozice, která prochází celým muzeem a nabízí nejen malým návštěvníkům možnost hrát si avyzkoušet různé předměty.

Dřevěné sochy v národopisné expozici

GPS pozice

N 49° 47.673', E 12° 38.166'
[GPX]

[MAPY.CZ]