česky english deutsch >>>

Tachov

Tachov

Tachov patří mezi nejstarší sídla západních Čech. První zmínka pochází z roku 1115. V roce 1126 nechal kníže Soběslav přestavět některé důležité hraniční pevnosti, včetně Tachova. Město zaznamenalo rozvoj za vlády Přemysla Otakara II., který v Tachově nechal vystavět nový hrad a patrně kolem roku 1285 založil nové královské město. Tachov se do historie výrazně zapsal v době husitských válek, kdy se v těchto místech několikrát střetli husité a jejich protivníci. Nejznámější je bitva z roku 1427.

Veduta Tachova z roku 1738

V roce 1616 postihl město ničivý požár. To byl začátek úpadku města. Tachov se zapojil do protihabsburského povstání, a proto jako poddanské město a přišel o část práv a své statky. V době Třicetileté války byl vypálen Švédy. Město začíná vzkvétat až za Windischgrätzů, kteří ho získali v roce 1784.

Tachovské náměstí kolem roku 1900

Město bylo po roce 1939 součástí Velkoněmecké říše. Po válce byli němečtí občané vystěhováni a město muselo být dosídleno z vnitrozemí. Židovská komunita je v Tachově doložena od poloviny 15. století. Synagoga je poprvé zmiňována v roce 1611, kdy vyhořela. V historii ji postihlo ještě několik požárů, ale vždy byla obnovena, naposledy ji zapálili Němci za druhé světové války. V Tachově se zachovaly úžasné hradby a věže. Příkladem zdařilé rekonstrukce je barokní, tzv. Zámecký nebo také Husmannův mlýn č.p. 308 se nachází přímo uprostřed města Tachova v ulici Prokopa Velikého, v prostoru městské památkové zóny. Barokní mlýn založený občanem Tachova Janem Filipem Husmannem z Namédy. V průčelí stavby, opatřeném vysokými renesančními štíty, je zasazen Husmannův znak, doplněný letopočtem 1645. Rekonstru­ovaný objekt je doplněn mlýnským kolem a využíván městským kulturním střediskem. Starý tachovský židovský hřbitov (GPS: 49° 47'37.663"N, 12° 38'23.282"E) se nachází při ulici Chodská nedaleko jejího vyústění do ulice Plzeňská na východním okraji městské památkové zóny. Nejstarší židovský hřbitov existoval mezi městskými hradbami a Vodní ulicí, zanikl beze stop. Druhý, dnes zvaný starý hřbitov byl založen před r. 1615 a je dochován ve zbytcích poblíž dnešní Chodské ulice. Byl demolován nejen za nacistické okupace, ale i později. Největší ránu utrpěl při rozšiřování Chodské ulice a výstavbě kanceláří Pozemních staveb v r. 1977, kdy zmizely cenné náhrobky rabínů včetně poutníky vyhledávaného hrobu Nachuma Sofera. V r. 1988 pak začala úplná likvidace hřbitova. Likvidace byla zastavena v r. 1991 a hřbitov se dočkal alespoň částečné rekonstrukce. Dnes se zde nalézá 190 náhrobků, nejstarší je z r. 1700.

Náměstí kolem roku 1910

GPS pozice

N 49° 48.232', E 12° 37.867'
[GPX]

[MAPY.CZ]