česky <<<

Stříbro

Nádraží

Taggová stezka Stříbro Vás seznámí s vlastním městem a jeho širším okolí. Šestnáct zastevní, z nichž je většina ve městě vysvětluje historii, geologii a kulturu Stříbrska a popisuje přírodní zajímavosti. Popisuje souvislosti mezi historickým vývojem a přírodním bohatstvím. Mimo města jsou zastavení Hracholusky a Vranov, kam dojdete například přes vrch Ronšperk, dále pak Petrské údolí a Únehle, severně od města.

Nádražní budova ve Stříbře

Rychlík z Prahy do Chebu vedený lokomotivou řady 363 vyjíždí ze stanice Stříbro

Historie města Stříbra je úzce spjata s hornickou činností. Stříbrský rudní revír je nejstarší historicky doložená těžební oblast v Čechách. Nejstarší dokumenty o těžbě pocházejí z let 1183 a 1186 a jsou starší než zprávy o dolování v Sasku. Díky dolování se město rozvíjelo a stejně tak i míst k dolování a délka šachet. Celkem vzniklo na ploše 30 km2 pět stříbrských revírů. V těsné blízkosti města se nachází Centrální revír. Zde se také vyskytovaly největší a nejbohatší žíly. Těžba začínala právě zde již ve zmíněném 12. století. Jednalo se o dlouhou dobu, proto měnila i svá jména. Největším a nejznámějším je komplex historických děl Dlouhá žíla a Prokopská dědičná štola, který byly využívány více než 450 let.

Stříbrské důlní revíry

Severovýchodně od města se nachází Revír sv. Petra Zde se také začalo dolovat ve středověku. Několik štol z tohoto období můžeme nalézt na obou březích Mže nedaleko od ústí Peterského potoka.

Kolem vrchu Jirná je Jirenský revír. Hlavní žíly Anna a Ondřej byly v zájmu těžařů ještě v letech 1958 až 1960, kdy byly znovu otevřeny jámou Jirná.

Revír Všech svatých leží na obou březích Mže západně od ústí řeky Úhlavky. K nejzajímavějším místním dílům patří středověký labyrint díla sv. Jan na poušti.

Posledním je Kladrubský revír, rozkládající se mezi dvěma výše zmíněnými revíry. Tento revír přinesl bohatství především kladrubskému klášteru. Nejvýznamnějším dílem byl důl Jakub.

GPS pozice

N 49° 44.524', E 13° 0.061'
[GPX]

[MAPY.CZ]