česky english deutsch <<< >>>

Stříbro

Hracholusky

Přehrada Hracholusky, ležící na řece Mži, je svou plochou 490 hektarů největší přehradou Plzeňska a Tachovska. Údolí nádrže je poměrně úzké, břehy většinou strmé, často skalnaté, délka vzdutí 22,5 km a objem 56,65 mil. m3.

Butov kolem roku 1930

Nejdříve pozorujeme výchozy jílovce karbonského stáří. Na ně navazují stejně staré usazené horniny pískovce a arkózy. Dále po toku přibývá starších starohorních hornin především fylitických břidlic a přeměněných drob. Na levém břehu za Pňovanským mostem vystupuje spilitová skalnatá stráň, jejímž podkladem jsou chloriticko-sericitické fylity svrchního proterozoika. Přímo v obci Hracholusky jsou opět výchozy neoproterozoických chlorit-sericitické fylitů a metadrob. Na výchozech lze sledovat mnohonásobné střídání centimetrů až metrů poloh původních prachovců, břidlic a drob. Ty doplňuje výrazná foliace, místy jemné vrásnění a četné křemenné sekrece. Metamorfní foliace blízká vrstevnatosti má severopvýchodní a jihozápadní směr a úklon kolem 70–80° k jihovýchodu. Nad stěnami se nachází polohy reliktů sladkovodního terciéru, které jsou reprezentovány štěrky a písky s vložkami jílů.

Topografická mapa bez přehrady (z roku 1952)

Hráz přehrady je sypaná s využitím místního kameniva a se středním jílovým těsněním. Hráz je vysoká 26,5 metru a dlouhá 270 metrů. Přehrada byla dostavena vroce 1964 z důvodu, že předešlý jez již nestačil zadržovat dostatek vody pro odběr na dolním toku Mže. Při stavbě bylo zatopeno několik vesnic, včetně mostu spojujícího Butov a Vranov, který stával v těchto místech.

Při nízké hladině je patrná cesta spojující oba břehy

Jejím účelem byla zejména akumulace vody pro průmysl (Škoda), závlahy a teplárnu. Další účely jsou snížení účinků povodní, energetické využití, rybolov, zajištění minimálního zůstatkového odtoku a rekreace. V oblasti nádrže je množství chat a různých rekreačních objektů a autokempů. Na hladině je provozována lodní přeprava.

GPS pozice

N 49° 45.932', E 13° 3.571'
[GPX]

[MAPY.CZ]