česky english deutsch <<< >>>

Stříbro

Kostel Všech svatých

Úplně první stříbrský kostel údajně stával na břehu řeky Mže. Vzhledem k výhodné a lépe bránitelné poloze bylo město přesunuto na vyvýšeninu tvořenou především fylitickými břidlicemi a drobami chráněnou řekou Mží a Stříbrským potokem, které vytvořily hluboko zařízlé údolí, na jehož bocích vystupují tyto horniny ve formě výchozů. S nově situovaným městem byl postaven i nový kostel, jehož věž sloužila i jako vojenská věž zvaná hláska.

Kostel Všech svatých

Dnešní kostel Všech svatých tvoří nejvýraznější dominantu města Stříbra v pohledech dálkových i dílčích. Historie nynějšího kostela se začala psát v polovině 13. století. Na jeho místě stála stejnojmenná gotická kaple, která je již v roce 1402 uváděna jako farní kostel. V roce 1565 byla dokončena stavba městského chrámu Všech svatých v pozdně gotickém stylu. Z této stavby se do současnosti zachovala věž, západní průčelí a část presbyteria. Ostatní části stavby byly letech 1754 – 1757 přestavěny a zbarokizovány, kostel byl rozšířen prodloužením kněžiště. Na přestavbu navázalo pořízení vnitřní freskové výzdoby v letech 1760 – 1766.

Veduta města Stříbra od jihozápadu kolem roku 1800 (pohlednice 1931)

Jak již bylo zmíněno, kostelu dominuje hranolová pozdně gotická věž původního svatostánku. Vnitřek zdobí bohatá rokoková fresková výzdoba. V kupoli presbytáře se nachází v perspektivní architektonické kulise dílo Svatá rodina, jejímž autorem je F. J. Lux z Plzně. Oltář je pozdně barokní z roku 1762 se sochou Boha Otce, po stranách doprovázená sochami sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Prokopa od místního řezbáře Platzera a obraz Všech svatých od Dollhopfa. Ve věži při kostele jsou zavěšeny tři zvony. Dva velké a jeden malý – umíráček. Bohužel originály zvonů se nedochovaly, protože byly využity za první světové války jako surovina pro zbraně. Velký zvon zvaný Bauer (Sedlák) byl dokonce rozbit přímo ve věži.

Stříbro kolem roku 1900

GPS pozice

N 49° 45.117', E 13° 0.159'
[GPX]

[MAPY.CZ]