česky english deutsch <<< >>>

Stříbro

Koubkova branka

Po přesunu města na svah nad údolím řeky Mže bylo vybudováno opevnění. Vnitřní hradby pocházejí ze 14. – 15. století. Nejprve bylo opevněno Staré město a poté tzv. Nové město, které je situováno na straně svažující se k řece. Vstup do města byl zajištěn dvěma branami. Horní (Chebskou) a Dolní (Pražskou). Chebská brána stávala v dnešní Benešově ulici a byla zbořena roku 1877. Pražskou bránu situovanou v Plzeňské ulici zbořili Stříbrští již roku 1839. Zbytky hradeb jsou zachovány v parku a na jižní straně města. Součástí opevnění se stala na jižním předměstí Koubkova branka.

Bývalý Koubkův mlýn ve Stříbře

Vystavěna byla v roce 1574 mlynářem Koubkem, který ji na vlastní náklady zbudoval pro lepší přístup k místnímu mlýnu. Jedná se o zajímavou pozdně gotickou j hranolovou bránu, která se v prakticky původním vnějším vzhledu dochovala dodnes. Kromě obranné funkce byla obývána věžním a posléze dalšími obyvateli až do 50. let 20. století. Pak zůstala nevyužita a chátrala. Až v roce 1989 se ji ujali jeskyňáři. V 90. letech 20. století byla opravena a od roku 2004 je v majetku města. Dodnes je využívána jako klubovna a pro příležitostné akce.

Koubkova branka

Objekt je vystavěn z lomového kamene, tak jako celé hradby, čtverhranného nepravidelného půdorysu. V prvním patře se nachází předsíň a vlastní místnost fungující jako klubovna. V úrovni druhého patra se nachází dřevěná pavlač na krakorcích. Tak se nazývají kamenné gotické hranolové nosné články, které jsou vodorovně vysunuté ze zdiva a nesoucí zpravidla ochoz.

Průrva pod Stříbrem

GPS pozice

N 49° 45.040', E 13° 0.345'
[GPX]

[MAPY.CZ]