česky english deutsch <<< >>>

Stříbro

13. poledník

Planeta Země má nepravidelný tvar nazývaný geoid. Pro zobrazení na glóbech a mapách se používají zjednodušené tvary, především koule. V případě map se tato kulová plocha promítne na dvou rozměrný papír. Tato operace vždy realitu zkreslí, proto se pro lepší orientaci v mapě používají pomyslné čáry, které ji ulehčují. Vodorovné se nazývají rovnoběžky a svislé poledníky. S jejich pomocí se také určuje zeměpisná poloha.

Schéma poledníků (autor: Adam from cs)

Rovnoběžky jsou kružnice opsané v daném místě rovnoběžné s rovníkem a tím pádem kolmé na osu rotace Země. Ty udávají zeměpisnou šířku (severní nebo jižní). Nejdelší rovnoběžkou je rovník (40 076 km), který je někdy označován jako nultá rovnoběžka. Rovnoběžky se směrem od rovníků k pólům zkracují. Významnými rovnoběžkami jsou ještě obratníky, nad kterými kulminuje Slunce při letním (obratník Raka) a zimním (obratník Kozoroha) slunovratu. Zeměpisná šířka udává úhel, který svírá přímka procházející středem Země a daným bodem s rovinou rovníku.

Park u stříbrského kina

Druhým typem křivek jsou poledníky. Ty spojují oba póly a udávají zeměpisnou délku. Ta se určuje podle nultého poledníku, který prochází observatoří v Greenwich. Ne vždy byl právě tento poledník základní. Do roku 1884 se například používal poledník protínající ostrov Ferro na Kanárských ostrovech, proto se souřadnice na starých mapách od těch dnešních liší. Zeměpisná délka se měří jako odchylka roviny daného poledníku od roviny základního (Greenwichského) poledníku. Podle poledníků je určován i čas. Den trvá 24 hodin a Země je rozdělena poledníky na 360 stupňů. Z toho nám vyjde, že na 15 stupňů zeměpisné délky se čas posune o hodinu. Takto vznikla časová pásma. Na každém poledníku se dá určit i místní čas, který se od toho oficiálního liší o minuty. Městem Stříbro prochází 13. poledník, který označuje 13 stupňů východně od Greenwiche.

Horniny jsou dovezeny z jednotlivých zemí, kterými prochází 13. poledník

GPS pozice

N 49° 45.251', E 12° 59.974'
[GPX]

[MAPY.CZ]