česky english deutsch >>>

Stříbro

Stříbro

Osídlení stříbrského ostrohu dokládají archeologické nálezy osídlení ve střední době bronzové. Toto osídlení však nemá s pozdějším slovanským osídlením žádnou kontinuitu.

Veduta města Stříbra z roku 1715 (pohlednice ante 1905)

O středověké osadě Stříbro je první zmínka z roku 1183 pochází listina, kde je pojmenováno Argentaria – stříbrnice. Listina se dnes nachází v La Valletě na Maltě.

Veduta města Stříbra od západu kolem roku 1850 (pohlednice 1931)

Mezi lety 1240 – 1250 byly na skalnatém ostrohu nad starou hornickou osadou položeny základy novému královskému městu. Jeho půdorys byl již pravidelně vyměřen a postupně opevněn hradbami s branami. Na příznivém rozvoji města měla významný podíl těžba olověných rud, stříbro se zde ovšem nikdy netěžilo. Vliv mělo také výhodné umístění města na důležité obchodní stezce spojující Prahu s bavorskými městy. Na nátlak stříbrských měšťanů byla zrušena některá z privilegií blízkého města Kladrub a Stříbro se tak zbavilo nepohodlné konkurence.

Veduta města Stříbra od jihozápadu kolem roku 1800 (pohlednice 1931)

Před husitskými válkami patřilo Stříbro ke čtyřem největším městům v Plzeňském kraji. Stály zde 3 kostely a klášter.

V 16. stol. došlo k rychlému hospodářskému rozkvětu města. Stříbro tehdy vlastnilo 13 vesnic a pivovar, přičemž vývoz piva přinášel značné příjmy. V 16. století doznalo zdokonalení a rozšíření i městské opevnění. Vystavěna byla řada městských domů, radnice a opraveny kostely.

Radnice ve Stříbře kolem roku 1930

Renesanční radnice nese nade dveřmi radničního sálu letopočet 1543. Rozlehlá budova se třemi štíty byla postavena na místě několika měšťanských domů. K rozšíření vstupní části do dnešní podoby došlo po požáru stavby v roce 1589. Během přestavby byla upravena i vnější sgrafitová výzdoba. Figurální sgrafita představují hlavní události v historii města. Údajné založení města, hájení města husity proti křižákům v roce 1427 a alegorii spravedlnosti. Krajní trakty radnice mají křížové klenby, vnitřní trakty mají klenby valené. Renesanční klenby jsou i v patře radniční budovy, původní je také bosovaný portál a ostění. V 19. století došlo k přestavbě zadních částí radnice. K poslední rekonstrukci radnice došlo v 90. letech 20. století.

Pohled na Stříbro ze silnice do Vranova

GPS pozice

N 49° 45.166', E 13° 0.294'
[GPX]

[MAPY.CZ]