česky english deutsch <<< >>>

Sedmihoří - Valcha

Telice

Počátek židovského osídlení se datuje od roku 1713, kolem poloviny 18. století začala komunita značně vzrůstat. Roku 1909 se poslední starousedlá rodina odstěhovala do Tachova. V roce 1912 zde znovu podnikal židovský vlastník cihelny a nově usazený židovský obchodník smíšeným zbožím. Ti zde žili až do roku 1938.

Obživou těchto rodin byl především obchod s plátnem, kořením a tabákem, výkup kůží a kožek, peří a starých hadrů, kromě obvyklých řemesel a živností (vinopalník, krejčí nebo řezník) tu žil i výrobce dýmek.

Náboženská obec s modlitebnou a hřbitovem existovala už před polovinou 18. století.

Po polovině 19. století vlastnili 20 domů, což představovalo asi jednu třetinu obce. Židovské domy netvořily kompaktní ulici nebo čtvrt, ale téměř všechny byly soustředěné severovýchodně od návsi. Ve zděné a většinou modernizované podobě se dochovalo asi 8 původně židovských domů.

Náhrobky židovského hřbitova

Starší synagoga s malovaným sálem zaujímala patro dřevěného domu stojícího u jihozápadního konce rybniční hráze. Poslední modlitebna byla zřízena po roce 1878 ve zděném domě v severozápadním rohu návsi. Zbořen byl, podobně jako mnoho domů ve vsi, po 2. světové válce.

Hřbitov byl založen pravděpodobně v roce 1744 severně od vsi. Po dvou opravách je hřbitov v relativně dobrém stavu. Je zde registrováno 241 náhrobků nebo fragmentů. Nejstarší dosud zjištěný čitelný náhrobek je datován rokem 1746, nejmladší náhrobky pocházejí ze 30. let 20. století.

Pomníček u hlavní silnice

Geologické podloží tvoří granity (žuly), které jsou nejvýraznější v nedalekém útvaru Sedmihoří. Z této horniny jsou i náhrobky na místním hřbitově.

Typickou horninou je žula

GPS pozice

N 49° 38.980', E 12° 55.758'
[GPX]

[MAPY.CZ]