česky <<< >>>

Sedmihoří - Valcha

Sedmihoří

Přírodní park Sedmihoří byl vyhlášen v roce 1994. Rozprostírá se na 2 762 ha. Geomorfologicky ojedinělou krajinu s nejvyšším Racovským vrchem (619 m n.m.) tvoří mozaika lesů, zemědělských a vodních ploch a zvětráváním žuly vzniklých skalních útvarů, které nápadně vystupují z okolní ploché krajiny.

Vrcholy Sedmihoří

Krajinnou dominantou přírodního parku je hřbetový val podkovovitého tvaru o průměru kolem 4 km, který se stává z řady výrazných vrchů. Vrcholy tvaru kuželů, kup a krátkých hřbítků se zvedají o cca 70 – 130 m nad Mezholezskou kotlinou a o 100 – 150 m nad západně ležící Chodskou pahorkatinou, resp. její částí – Tachovskou brázdou. Zajímavou krajinu zpestřují mířkovské rybníky, Mezholezský rybník a přírodní památka – Racovské rybníčky se vzácnou květenou. Rostou tu například vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), mochna bahenní (Potentilla palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) atd. V balvanitých lesích hnízdí například výr velký (Bubo bubo), v posledních letech zde můžeme nalézt i hnízdo luňáka hnědého (Milvus migrant) a na pasekách skřivana lesního (Lullula arborea). Pro návštěvníky oblasti přinese poučení procházka po naučné stezce, která podává v okruhu 10 km na 14 zastávkách informace nejen přírodě Sedmihoří, ale i o geologii a historii území. NS Sedmihoří seznámí návštěvníky s vývojem reliéfu krajiny v závislosti na geologické stavbě a klimatických podmínkách, seznámení s vegetací a zvířenou, historií osídlení, s tradičními řemesly a se způsobem současného lesního hospodářství. Bezesporu největším lákadlem na trase naučné stezky je místo zvané U ručiček. Podle staré lidové legendy se zde setkali se svými vrchovatě naloženými povozy dva do té doby nesmiřitelní sedláci. Na úzké lesní cestě ale ani jeden nechtěl uhnout stranou, aby druhému umožnil průjezd. Když hádka dosáhla vrcholu, oba sedláci shledali, že bez vzájemné spolupráce se nehne z místa ani jeden z nich. A tak se stalo, že předchozí nepřátelství šlo stranou a sedláci si podali ruce na usmířenou. A protože to bylo gesto tak významné, nechali pravice napřažené ke stisku na usmířenou do balvanu vytesat.

Zvětrávání žuly a kamenné moře

Při zvětrávání žuly vznikají zajímavé tvary

Kámen má ale také funkci hraniční – dříve se zde stýkaly hranice panství horšovskotýnského a prostibořského. Dnes se v blízkosti kamene dotýkají katastrální hranice Mířkova, Darmyšle, a Mezholez a zároveň okresů Domažlice a Tachov.

Sedmihori.avi [94 kB]

Soubory ke stažení

Sedmihori.avi

26_sedmihori..avi

Popisek: Sedmihori.avi

Velikost: 94 kB


GPS pozice

N 49° 38.523', E 12° 52.671'
[GPX]

[MAPY.CZ]