česky english deutsch <<< >>>

Sedmihoří - Valcha

Prostiboř

Prostiboř je poprvé zmiňována v roce 1115. Ovšem obec vznikla dříve, asi v první polovině 11. století. V tomto období pokračovalo slovanské osídlení z centrální části Čech na západ podél řek a obchodní stezky z Prahy do Bavorska. V obci byla vyhlášena vesnická památková zóna, ve které jsou dochovány některé zajímavé stavby. Dominantou obce je kostel sv. Mikuláše. Již roku 1356 je zmiňován jako farní.

Pohled na obec s dominantou kostela sv. Mikuláše

Původně gotická stavba byla přestavěna v období baroka, kdy ji přibyla i věž z let 1753 – 1756. Na věži je osazen zvon odlitý roku 1551. Okolo kostela býval hřbitov. Jeho rozsah dokazuje dochovaná kamenná zeď.

Zámek Prostiboř

Jihovýchodně od obce po zelené stezce stával hrad. Předpokládaný vznik hradu je ve 13. století, první zmínka je z roku 1235. Tento šlechtický a málo významný hrad byl bergfritového typu. Jedná se o typické hrady 13. a 14. století. V čele hradu stála věž, která sloužila jako poslední útočiště obránců hradu. Proto byla převážně přístupná pouze po můstku nebo žebříku, který obránci mohli snadno odstranit.

Celý hrad byl pro lepší obrany schopnost postaven na žulovém ostrohu nad řekou Úhlavkou. Okolí Prostiboře je budované pararulami a svory domažlického krystalinika a kladrubským žulovým masívem. Z geomorfologického hlediska patří do členité Stříbrské pahorkatiny na okraji Sedmihoří. Žula vystupuje ve výchozech v příkopu hradu a na svahu údolí k řece. V 16. století byl v barokním stylu upravován a dostaven do dnešní podoby. Tedy spíše rozsahu. Zámek je dnes velmi zchátralý a probíhá rekonstrukce. Díky ní je již zastřešen. Zajímavostí je dochovaná část dřevěného stropu, sestaveného z otesaných dubových trámů a půlkuláčů. Podle dendrochronolo­gického rozboru byly stromy použité na stavbu stropu pokáceny roku 1307, a jedná se tak o jednu z nejstarších dochovaných dřevěných konstrukcí v českých zemích.

Most spojující čáct Kopec a Prostiboř

Stejně jako v okolních obcích i zde žila židovská komunita. Jejich pobyt v obci je doložen od poloviny 17. století. Synagoga postavená v roce 1838 byla velice prostorná, ovšem větší část byla zbourána v roce 1923. Zbytek synagogy se dochoval dodnes u domu čp. 61.

GPS pozice

N 49° 39.357', E 12° 54.666'
[GPX]

[MAPY.CZ]