česky english deutsch <<< >>>

Sedmihoří - Valcha

Pískovna Darmyšl

Okolí Darmyšle je budované pararulami a svory domažlického krystalinika a kladrubským žulovým masívem. Z geomorfologického hlediska patří do členité Stříbrské pahorkatiny na okraji Sedmihoří. V důsledku zvětrávání horninového podkladu se v této lokalitě na povrchu vytvořila ložiska eluviálního písku, který tu byl těžen. To dnes dokazuje pouze značně rozčleněná těžební jáma. Lokalita má rozlohu asi půl hektaru. Nacházejí se zde dvě příležitostně vysychající tůně, které byly v rámci programu Natura 2000 vyhlášeny Evropsky významnou lokalitou. V pískovně se vyskytují čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus vulgaris) a skokan zelený (Rana esculenta), v občasných tůních se řídce vyskytuje vodní rostlinstvo, tvořené hvězdošem, bahničkou a sítinou rozkladitou. V okolí lokality se nachází kulturní louka a smíšený les s hojným zastoupením borovice a dubu.

Skokan zelený

Čolek velký obvykle dorůstá délky okolo 15 cm, méně často i 18 cm. Během suchozemského života má na rozdíl od ostatních čolků vlhkou kůži. Silné končetiny jsou zakončeny žlutě pruhovanými prsty. Suchozemská forma mívá černý hřbet, boky, hlavu a ocas, břicho je žluté s černými skvrnami. Zbarvení ve vodě bývá většinou hnědavé s tmavými skvrnami, může však být i černé. Krk a boky jsou posety drobnými bílými tečkami. Svatební šat samců je tvořen hlavně velkým rozeklaným hřebenem na hřbetě. Výraznými znaky k rozmnožování připravených samců je velký rozeklaný hřebenem na hřbetě a perleťový pruh na ocase.

Čolek obecný

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.

Porost u jezírka

GPS pozice

N 49° 38.294', E 12° 52.976'
[GPX]

[MAPY.CZ]