česky english deutsch <<< >>>

Sedmihoří - Valcha

Valcha

Podloží tvoří středně zrnitá porfyrická žula pozdně variského borského žulového masivu. Výchozy této horniny se zde vyskytují v typických mrazových srubech. Jako mrazový srub se označuje skalní výchoz v pevných horninách, který byl vytvořen mrazovým (kryogenním) zvětráváním a odnosem. K zvětrávání dochází střídáním teplot. Do puklin v hornině se dostává voda, která při zmrznutí zvětší svůj objem a tím zvětší puklinu. Děj se opakuje, až vznikne osamocená skála s typickým tvarem. Mrazové sruby jsou vidět všude v okolí ve velkém počtu.

Struktura žuly: světlý křemen, narůžovělé živce, tmavé slídy

Přírodní park Valcha vyhlášený v roce 1980 má rozlohu 1447 ha. Součástí parku jsou vrcholy Pískový vrch (579 m n. m.), Ptačím vrch (534 m n. m.), Homole (579 m n. m.), Homolka (509 m n. m.) a Hamerský vrch (493 m n. m.). na ploše parku se nalézá mnoho cenných přírodních zajímavostí. Z nich vyniká přírodní památka Valcha, která se nachází v blízkosti stejnojmenné osady, která dostala název podle valchování vlny, kterým se vyráběla látka Loden. Důkazem činnosti je kamenný mostek pře potok, na kterém se činnost odehrávala.

Žulové bloky v údolí

V přírodní památce nalezneme pravděpodobně poslední původní porost borovice, který byl na ostatních místech nahrazen kulturními lesy. I ty jsou ovšem převážně borové s příměsí dubu. Bylinné patro je velmi chudé.

Podél stezky protéká Čankovský potok, který vytváří volné meandry. V okolí potoka vznikly mokřady a rybníčky, které jsou z botanického hlediska rozmanitější než borový les. Je možné vidět ďáblík bahenní, vemeník dvoulistý, krušník širolistý nebo vachtu trojlistou. Na obloze můžete zahlédnout kroužícího luňáka hnědého, dokonce i orla mořského.

Žulu místní využívají nejen na stavbu kamenných mostků

GPS pozice

N 49° 38.913', E 12° 46.892'
[GPX]

[MAPY.CZ]