česky <<<

Rozvadov

Vyhlídková naučná stezka

Tato naučná stezka je dlouhá 15 km. Počátek i konec má v obci Rozvadov. Na naučné stezce se můžeme seznámit s historií stavby císařské cesty, která zde byla budována v letech 1815 – 1816. Nová cesta vedla z Rozvadova do Přimdy a o jejím vybudování rozhodl sám císař František Josef I. Naučná stezka 2× překračuje moderní komunikační tepnu, dálnici D5, která byla v listopadu 1997 spojena s německou dálnicí A6. Tím bylo zajištěno dálniční spojení mezi Českem a západní Evropou. Naučná stezka dále vede přes Svatou Kateřinu, kde se nachází budovy bývalého barokního panského statku. Do dnešních dnů se zachoval dům pro úředníky s přízemní obdélníkovou budovou s mansardovou střechou a naproti stojící špýchar – sýpka z r. 1776. Dále nás naučná stezka seznámí s bobrem říčním, který žije na území Českého lesa od roku 1990. Naučná stezka nás rovněž zavede do Svaté Kateřiny, kde můžeme obdivovat barokní kostel, který má poměrně bohatě zařízený interiér. Interiér kostela pochází z 18. a 19. stol. Stezka dále pokračuje k obci Milíře a ke zdejší rozhledně, která byla vybudována mobilním operátorem. Rozhledna je vysoká 30 metrů a nachází se v nadmořské výšce 631 m n. m. Po kratším úseku směrem na východ se začíná naučná stezka vracet k Rozvadovu. V této části stezky se můžeme zastavit u Václavského rybníku, který patrně existoval již v roce 1749. V roce 1810 dochází k rozšíření rybníka a rok po výstavbě nové vysoké pece, která byla v železárně postavena roku 1837, k vybudování Apolénského kanálu. Vodní dílo mělo patrně sloužit k dopravě dříví ze špatně přístupných lesů mezi Dianou, Přimdou a poutním kostelem sv. Apolény. Kanál také přiváděl vodu do Václavského rybníka, který sloužil jako rezervoár vody pro železárny a později sklárnu, v zaniklé obci Frauenthalu. Ve Frauenthalu byla v roce 1716 založena vysoká pec na zpracování železné rudy. Železárna byla zrušena v r. 1872 a v r. 1886 nahrazena sklárnou, která pracovala jako poslední ze skláren na Tachovsku až do roku 1925. Určitě zajímavým zastavením naučné stezky je systém klasických pěchotních zákopů a palebních pevnůstek. Jednalo se o obranné opevnění, které mělo sloužit k obraně území v období tzv. Studené války. Pevnůstky se stavěly původně s dřevěnou výztuží, v 60. letech 20. století byly dřevěné výztuže nahrazovány betonovými prefabrikovanými díly. Naučná stezka končí v obci Rozvadov u kostela sv. Václava, který byl vybudován v roce 1821.

Opravený německý hřbitov u Rozvadova

Starý hřbitov u historické cesty

Náhrobky čekající na opětovné postavení

GPS pozice

N 49° 40.235', E 12° 33.868'
[GPX]

[MAPY.CZ]