česky <<< >>>

Rozvadov

Cirk

Osada Zirk byla založena roku 1769, kdy se sem přistěhovalo několik rodin ze zrušené vsi Trutz. Již v dvacátých letech 18. století byl nedaleko vybudován důl na železné rudy. Vše patřilo pod panství Velké Dvorce.

Plán osady Cirk (Zirkwald), která je dnes součástí Rozvadova

Důl a přilehlá huť byly důvodem neshod se sousedními panstvími, především kvůli větší těžbě dřeva nutné k provozu a ke zpevňování nových šachet. Spory vyvrcholily v roce 1722, kdy obyvatelé obce Waidhaus vypálili důl i huť a zasypali šachty. Štoly dávno zaniklého dolu jsou zakresleny na mapě okolí Rozvadova z roku 1766. Po těžbě železných rud se dochovalo mnoho tvarů reliéfu, především soustava pinek (ty vznikají rychlým sesedáním terénu nad poddolovanými prostorami a mají profil hlubokých trychtýřů, stěny jsou skloněné, ale ne strmé, tímto se podobají závrtům) a odvalů. Důlní revír mezi Dianou a Rozvadovem bývá označován „ Tiefenloh“- V jamách. Ve starých mapách z roku 1852 je poblíž Kateřinského potoka vyznačena lokalita Berghäusel- důlní domky. Železná ruda nebyla nejvyšší kvality, proto se z ní získávalo železo na výrobu litinových křížů. Jeden z nich se nalézal ve Frauenthalu. Popřípadě se přidávala kvalitnější železná ruda dovážená z Německa a tím se zvyšovala kvalita získané taveniny.

Ložiska železných rud zde vznikla v prahorních a starohorních horninách, které se nalézají všude v okolí. Jedná se o vyvřelinu žulu, neboli granit a přeměněné horniny pararulu a migmatit. Obě horniny vznikají jedno nebo více násobnou přeměnou žuly.

Cirk dnes

GPS pozice

N 49° 39.879', E 12° 33.028'
[GPX]

[MAPY.CZ]