česky english deutsch <<< >>>

Rozvadov

Rozhledna Milíře

Z rozhledny přehlédnete část moldanubika Českého lesa, které je tvořeno jednak jednotvárnou sérií moldanubika biotitickými pararulami se silimanitem a cordieritickými migmatitickými rulami proterozoika a jednak žulami kadomského rozvadovského masivu, jehož stáří je odhadováno na 530 milionů let.

Moldanubikum Českého lesa je zde petrograficky tvořeno velmi rozmanitými jednotkami biotitických a muskoviticko-biotitických rul a amfibolitů. Biotitické ruly obsahují často minerál sillimanit a jsou tu základní a převládající horninou v podloží rašelinných půd a rašelinišť. Ne příliš často se v hornině objevuje větší množství světlé slídy – muskovitu. Horniny, díky velkému podílu biotitu, jsou šedé barvy a jen v sousedství poruchových pásem mají nazelenale šedou barvu a stávají se drobnozrnnější. Tyto horniny jsou výrazně břidličnaté, s hojnými drobnými ložně šmouhovanými čočkami metatektu. Obsahují rovněž polohy s výraznou páskovanou texturou, způsobenou střídáním slídou bohatých pásků a poloh s pásky bělavě šedými.

Granitový masiv je velmi komplikované těleso, tvořené zde středně zrnitou biotit-muskovitickou žulou, která místy obsahuje kromě křemene, živců a slíd i turmalín. Vedle těchto základních minerálů se vyskytují akcesoricky i zirkon, chlorit a apatit; až 2 cm velké vyrostlice jsou tvořeny minerálem mikroklinem. Vyrostlice nejsou hojné, horniny je porfyrická jen nevýrazně. Také křemen ojediněle vytváří i pouhým okem viditelná nápadná zrna kapkovitého tvaru. Rozvadovský masiv je patrně kadomského či staroprvohorního stáří (kolem 500 milionů let).

Svatá Kateřina (kolem 1910)

Rozhledna byla vybudována v roce 2001 na kopci Tomáška v nadmořské výšce 531 metrů. Věž čtvercového půdorysu s vyhlídkovou plošinou, na kterou vede 126 schodů, nabízí výhledy na zříceninu Přimda, vojenskou věž na Velkém Zvonu a Německo. Rozhlednu provozuje obecní úřad Rozvadov a pro turisty je volně přístupná. Celková výška věže je 35 metrů, přičemž vyhlídková plošina se nachází ve výšce 25 metrů.

Rozhledna Milíře

Rozhled [3247 kB]

Soubory ke stažení

Rozhled

20_rozhled.avi

Popisek: Rozhled

Velikost: 3247 kB


GPS pozice

N 49° 39.922', E 12° 37.351'
[GPX]

[MAPY.CZ]